Er du en Pådriver?

Pådriv er et åpent og likeverdig partnerskap som jobber for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo

Les mer om Pådriv Bli med

5. juni på Vollebekk Fabrikker

Norsk Landbrukssamvirke, Pådriv, Innovasjon Norge og SoCentral inviterer til innovasjonssamling om bærekraftig urbant landbruk 5. juni kl. 11-16 på Vollebekk Fabrikker

Samlingen vil være i form av presentasjon og workshop rundt konkrete prosjekter og problemstillinger. Målet for samlingen er at prosjektene drar hjem med konkrete handlingspunkter for videre arbeid og at deltakere opplever en spennende møteplass som vil gi inspirasjon om og nettverk fra nye og fremtidsrettede former for landbruk.

Er din kompetanse og nettverk viktig for at prosjekter innen bærekraftig urbant landbruk kan komme videre med sine utfordringer?

Det er begrenset med plasser, men vi håper du tar kontakt dersom du har lyst til å delta thomas.evensen@socentral.no

Bli med på Pådrivfrokost!

Som partner i Pådriv inviterer Spir Oslo til neste frokost 19. juni! 

Er du interessert i utviklingen av Hovinbyen? Velkommen til frokost hos arbeids- og inkluderingsbedriften Spir Oslo.

Hør om NHOs rekrutteringsstrategi «Ringer i vannet» og hvordan det jobbes med å få flere mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet tilbake i jobb. Norsk Gjenvinning på Haraldrud ble årets «Ringer i vannet»-bedrift i 2017. Hør hvordan de har lykkes med rekrutteringen.

Å lykkes med inkludering er viktig for å få en bærekraftig utvikling av Hovinbyen. Kanskje har du selv lyst til å bli en pådriver?

Mer info og påmelding her

 

Hvor er Hovinbyen? Det “nye” byområdet strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i Hovinbyen er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.