Beta:By – et lite stykke Oslo

Ida Stensbråten Harildstad på Workshop
Workshop Beta:By

Workshop om Beta:By på DOGA

Hvordan finner vi frem til muligheter og løsninger som gjør byene våre mer bærekraftige? Jo, man etablerer en sone hvor det lov å prøve det nye – en «beta-by». Et avgrenset område der fremtidens løsninger og regelverk kan utvikles, testes og demonstreres. Et sted det er lov å feile, og hvor andre byområder og byer kan høste fra de løsningene som viser seg å ha livets rett.

Dette var tema da over 40 personer, fra nesten like mange virksomheter, var samlet på DOGA siste dagen i mai.

– Vi fikk mange viktige innspill i workshopen og en bekreftelse på at mange ser behov for en Beta:By i Oslo, sier prosjektleder sier Ida Stenbråten Harildstad. Ida jobber til daglig som byplanlegger og prosessleder i Sweco, som er en av 30 partnere i Pådriv.

Initiativet til Beta:By kommer fra Pådriv-nettverket. Behovet for en Beta:By ble lansert i Pådrivs spede begynnelse, og nå begynner ideen om en Beta:By ta form. Takket være finansiering fra Husbanken jobber nå en arbeidsgruppe i Pådriv intensivt med å utvikle konseptet.

Behov for et økosystem av aktører som tenker sammen

Byen er en av våre viktigste områder for å skape nye bærekraftige løsninger, men det er ikke alltid så enkelt. Vi får stadig mer kunnskap om hva som skal til for å sikre bærekraftig byutvikling, men dagens silotenkning kan være et hinder for å både utvikle og teste ut innovative løsninger. Gode ideer risikerer dermed å ikke bli satt i verk.

– Vi i SmartOslo trenger et økosystem av aktører som jobber sammen om å teste, demonstrere og implementere. Med økosystem mener jeg alt fra næringsliv, kunnskapsorganisasjoner til offentlig forvaltning og ikke minst innbyggerne. Alle disse må være med om vi skal lykkes. Pådriv er jo akkurat dette, sier Lene Lad Johansen som er prosjektleder for Oslo Kommunes prosjekt SmartOslo og også del av prosjektgruppen for Beta:By.

Møte i Stortinget

– Det var viktig å komme i gang. Engasjementet i dagens workshop var fantastisk. Målet nå er å skape engasjement og tilstrekkelig interesse for dette også hos beslutningstagerne. Oslo kommune er i gang med å diskutere dette internt, og sammen forbereder vi nå deltakelse på Arendalsuka og et seminar på Oslo Innovation Week i høst, konkluderer nettverksleder Thomas Berman.

Disse temaene ble belyst i workshopen:

– Hva skaper et godt nabolag i Beta:By, og hvilke tjenester og delingsløsninger finnes da?
– Hvilke nye boligløsninger utvikles og demonstreres i Beta:By?
– Hva vil gjøre Beta:By unik innen folkehelse?
– Hvilke utfordringer innen miljø, energi og materialbruk bør Beta:By være med å løse?
– Hvordan gjøre vi Beta:By til en unikt sted for test- og demonstrasjon av fremtidens mobilitet?
– Hva er fremtidens urbane produksjon i Beta:By?

En oppsummering fra workshoppen ligger tilgjengelig her.