Nok en kommune vil prøve ut Pådriv-metoden

Trafikkstøy og utdaterte industribygg preger Krøgenes øst for Arendal. Nå vil kommunen og lokale krefter gå nye veier for å gjøre dette området mer attraktivt. Gjennom Pådriv-metoden trekkes beboere og lokalt næringsliv direkte inn i arbeidet for å skape en ny bydel for folk å trives i.

Pådriv-metoden tar gode ideer ut av møterommet og inviterer kommuner og lokalsamfunn til sammen å lage attraktive by- og nærmiljø.

I tillegg til Pådriv i Hovinbyen er tilsvarende initiativer på trappene i Stavanger, Trondheim og nå står også Arendal for tur.

Krøgenesområdet litt øst for Arendal skal omskapes fra et område preget av trafikk, store næringsbygg og lagre til et sted det er godt å leve, bo og jobbe. Blant annet skal det etableres 700 nye boliger i området.  

Ved å ta i bruk Pådriv-metoden går kommunen nå nye veier for å utvikle bydelen i partnerskap med eiendomsutviklere, næringsliv, ildsjeler og lokalsamfunn.

Pådriv Oslo viser vei

Under Arendalsuka besøkte Thomas Berman fra Pådriv Hovinbyen og SoCentral, Arendal og Krøgenes, for å dra i gang det første arbeidsmøtet sammen med til sammen 30 representanter fra kommunen, lokalt næringsliv og beboere på Krøgenes.

– Vi trenger nye måter å samarbeide på, og det er viktig at vi kan møtes på nøytrale arenaer. Likeverdighet er et nøkkelord, for å lykkes med en helhetlig stedsutvikling, sier Berman, og viser til hvor vanskelig det er å lykkes dersom en av partene ikke opplever at de er likeverdige. 

Både beboere og representanter for lokal industri og næringsliv brukte tiden godt for å løfte ideer om stedets muligheter.

Samarbeid er nøkkelen

Og i Arendal kommune, er de fornøyd med det pådrivet som nå er satt i gang for Krøgenes.  Kommunalsjef for kultur, infrastruktur og utvikling i Arendal kommune, Geir Skjæveland, oppsummerer med å understreke et ønske om utvikle samarbeidet videre.

– Arendal kommune ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av Krøgenes-området, og det må skje i samarbeid med både næringsliv, beboere og andre lokale krefter, sier Skjæveland.

På ønskelisten står det både gang- og sykkelveier, grønne lunger, gode nullutslippsløsninger for mobilitet, og nærhet til alle viktige funksjoner. Området er allerede preget av lokal industri, og kommunen er spesielt opptatt av å ha dem med på laget.

Næringslivet vil bidra

Også den lokale industrikjempen, Arendal Fossekompani, er positive til denne måten å samarbeide på. 

– Vi har store planer i området, og for å kunne bidra til en bærekraftig stedsutvikling er vi avhengig av et godt gjensidige samarbeid med Arendal kommune og med aktører i nærområdet. 

Arendals Fossekompani har stor tro på et forpliktende, kreativt og likeverdig samarbeid om stedsutvikling på Krøgenes-området, sier Tom Krusche Pedersen fra Arendal Fossekompani, som skal bygge ut mange av de nye boligene i området. 

Det var Arendal Fossekompani, VTA-bedriften Durapart, Arendal kommune i samarbeid med Krøgeneslåven, som var vertskap for dette første arbeidsmøtet på Krøgenes.

Neste steg

Arendal Fossekompani, Arendal kommune, Krøgenesloftet, Durapart og Med hjerte for Arendal, skal nå identifisere hvem som bør lede arbeidet med å etablere Pådriv for Krøgenes, og hvilke andre lokale aktører som må være med ved oppstart for at man skal lykkes. Ambisjonen er å komme i gang for fullt fra 2020.

Foto: Esben Holm Eskelund / Geita.no