Østre Aker kirke tester ny bruk av området

Hvordan kan Østre Aker kirke tas i bruk på nye måter for nærmiljøet – på kort og lang sikt, som et unikt sted i Hovinbyen i Groruddalen?

Dette var utgangspunktet for den første Pådriversamlingen i Østre Aker kirke i mars 2019. Over 40 pådrivere deltok med masse engasjement og ideer som menigheten tok med seg videre.

– Jeg tror vi må se litt videre omkring når det gjelder å se hvem som er interessert i å delta i å utvikle Østre Aker kirke. Kirken ligger veldig sentralt i Hovinbyen og jeg tror det er mange som vil ta kirken og området rundt i bruk dersom vi legger til rette for det, sa deltaker og biskop Kari Veiteberg 

Hva har skjedd?

Etter samlingen satte Pådriv og Østre Aker og Haugerud menighet i gang et utviklingsarbeid for at kirken skal kunne tas i bruk på helt nye måter.

– Det har blitt en helt utrolig vandring, fra mars og til nå. Sammen med flere andre har vi i løpet av bare noen få måneder klart å åpne opp området og vi får allerede prøvd ut fornyet bruk av menighetshuset, sier sokneprest Carsten Schuerhoff.

Våren 2019 ble en gruppe som også inkluderer bydel Alna og Bjerke, samt Kirkelig fellesråd i Oslo enige om et felles mål:

Østre Aker kirke og området rundt skal åpnes for flere og for flerbruk. Det skal være både et kristent og religiøst sted, samt livssynsåpent: Det skal invitere og legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. Stedet vil utfordre til å verne om det biologiske mangfoldet og utviklingen av stedet skal bygge på de lokale behovene og mulighetene. Stedet skal vise: I et mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter til alle.

Fra Pådriversamling til ungdomsklubb?

I juni fikk prosjektet muligheten til å koble seg på Ulvenfest på Ulvenjordet (fest for lokalsamfunnet) og endte opp med å få kontakt med flere engasjerte beboere som kunne tenke seg å bidra i det videre arbeidet. En av aktørene er pådriveren SIMOF (samhold og mangfold i frivillighetsarbeid).

Fram til menighetshuset skal pusses opp i midten av desember vil det brukes i en testfase. Og 20.september åpnet ungdomsklubben Fellesen. Klubben er for barn og unge fra 12 år og gjennomføres hver fredag. Dette er et samarbeid mellom prosjektet, menigheten, SIMOF og lokale frivillige.

I tillegg har det vært en første musikkworkshop for barn og unge i nærmiljøet, akkurat nå i høstferien. I løpet av høsten skal det bli flere slike workshop, samt legges til rette for at barn og unge kan bruke huset til egenøving. 

– En testfase som dette gir mulighet til å finne ut hva som fungerer og dermed ha et godt grunnlag for hva som prioriteres i det langsiktige arbeidet for å sikre at dette faktisk blir et felleshus, sier Carsten Schuerhoff. 

Veien videre

Prosjektet vil i slutten av testfasen vurdere hvordan veien videre ser ut, og her er det fremdeles stort potensiale for flerbruk av både menighetshuset, kirken og uteområdene. 

Utover menighetshuset har vi hatt flere aktører (Nabolagshager, Hagecrew, studenter, samarbeid med vgs) som er interessert i å bidra til at også den grønne lungen brukes på nye måter for flere. Det blir spennende å se til våren hva som gror frem. 

Ta kontakt med Carsten Schuerhoff dersom du ønsker å være koblet på eller har forslag til konkrete aktiviteter/løsninger som kan passe.