Pådriv får sitt kraftsenter på Økern

Pådrivsenteret og Økern

Et senter for det som kan bli verdens mest bærekraftige byområde er under planlegging på Økern. Pådrivsenteret vil samle partnere, lokalmiljø, etater og prosjekter under samme tak og bli inspirasjonskilde for alle som driver med bærekraftig by- og stedsutvikling i Oslo, Norge, og internasjonalt. 

Pådriv i Hovinbyen har vist en banebrytende evne til å få til handling og samarbeid på tvers av vante skillelinjer. Det nye senteret i Lørenveien 68, vil gjøre partnerskapet enda mer handlekraftig, tror Thomas Berman, som er co-leder for Pådriv i Hovinbyen.

– Det handler om å sette løsningen først og deretter bringe de som kan bidra med de rette løsningene sammen i felles prosjekter. Denne måten å tenke og jobbe på skaper resultater som ingen av partene vil kunne få til på egen hånd. Når Pådrivsenteret er på plass, vil vi gjøre det enda lettere for folk og fagmiljøer som sitter med den rette kunnskapen å finne fram til hverandre, Thomas Berman.

Oslo kommune har vedtatt at Økernområdet skal bli et innovasjonsdistrikt, som skal være til inspirasjon for alle verdens byer. 

– Vi tror utviklingen av Økernområdet vil kunne få stor betydning for andre byer i verden, sier Berman. Han sikter spesielt til hvordan Pådriv-modellen åpner for utradisjonelle samarbeid og unngår de vanlige hindringene som kan oppstå i samarbeid mellom for eksempel private aktører og det offentlige. Berman merker økende internasjonal interesse for hvordan Pådriv får ting til å skje, og han gleder seg til å kunne ta besøkende med til Pådrivsenteret.  

Pådrivsenteret skal utvikles gradvis, slik at innhold og tilbud er sikret å gi verdi for alle som deler ambisjonene om utviklingen av Økernområdet. 

Stødig bistand i første fase

Gjennom fire uker i september har fem konsulenter fra Bekk i samråd med pådriver Hege Grande Fjellbirkeland hjulpet Pådriv med utviklingen av konsept for et Pådrivsenter i Lørenveien 68. 

– Gjennom prosjektperioden har vi gjennomført innsiktsarbeid, der både bydeler, beboere og næringslivet har fått dele sine tanker og ønsker for utviklingen av Økernområdet. Dette, sammen med flere workshops med interessentene, har gitt oss godt grunnlag for å stake ut en retning og et konsept flere kan samles om, sier Kjartan Steinshamn, prosjektleder fra Bekk.

Dette er første gang Bekk og Pådriv har samarbeidet og det solide arbeidet som nå er lagt ned vil være et essensielt grunnlag for videreutviklingen. 

– Det har vært inspirerende å jobbe med Pådriv, og det har vært med på å endre våre perspektiver på byutvikling og bærekraft. Ikke minst har det vært interessant å jobbe med ildsjelene i Pådriv, og vi har fått veldig mye lærdom ut av å snakke med alle de ulike interessentene. Vi gleder oss til å se Pådrivsenteret ta form, sier Jonas Løvås, en av konsulentene i Bekk.

Neste steg

Prosjektet går nå inn i en ny fase for å invitere samarbeidspartnere med på en videreutvikling av konseptet. Målet er å starte pilotdrift i januar 2020, gjennomføre en delvis oppussing høsten 2020 og starte full drift fra januar 2021. 

Flere aktører i Økernområdet har vært involvert i idéutviklingen som har foregått de siste månedene, og vi vet nå hva vi har lyst til å prøve ut i pilotfasen. Med erfaringer fra blant annet Vollebekk Fabrikker er det utpekt en troverdig inntektsmodell. Vi mener det er realistisk å få til en økonomisk bærekraftig driftsmodell for Pådrivsenteret. 

Er du interessert i å være med på Pådrivsenteret, ta gjerne kontakt med thomas@paadriv.no