Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Fra klimaproblem til verdifull last – massehåndtering i Hovinbyen

23. oktober 2019 @ 08:30 - 11:30

Hvordan kan vi samarbeide for å gjøre masserhåndtering i Hovinbyen til en sirkulær verdiskaper?

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse masse med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen. Klimagassutslippene fra lastebilene er store. Vi må gjøre noe med det nå.

Flere etterspør et bredere samarbeid for å finne nye og innovative løsninger innen sirkulær massehåndtering. Pådriv inviterer nå til den første av to samlinger for å finne ut hvordan vi kan få til samarbeid i Hovinbyen som gir betydelige gevinster innen 2025.

Vi inviterer deltakere som kan noe om

 • – massehåndtering
 • – sirkulære løsninger
 • – transport, logistikk og mobilitet
 • – reduksjon av CO2-utslipp
 • – teknologi
 • – innovasjon
 • – samskaping og medvirkning
 • – det å bo og jobbe i Hovinbyen – eller i et område det bygges på

Hensikt med samlingene er å

 • – finne ut om nøkkelaktører er interessert i å utforske et forpliktende samarbeid i en felles satsning for å utvikle, teste og demonstrere løsninger innen sirkulær massehåndtering i Hovinbyen
 • – få innspill på om Hovinbyen egner seg for stor-skala forsøk på mer sirkulær håndtering av masser i Oslo
 • – få konkrete innspill på et ambisiøst felles målbilde, og idéer til tiltak på kort og lengre sikt for å redusere klimautslippene drastisk innen 2025

PROGRAM

0830 Kaffe og registrering

0845 Velkommen og introduksjon til Pådriv

Hvorfor inviterer vi til en Pådriv-arena for innovasjon og samarbeid?

0905 Dagens situasjon og muligheter for nye løsninger

Vi starter dagen med noen korte innlegg for å gi alle et felles utgangspunkt for diskusjonen.

 1. Heidi Sørensen, Direktør Klimaetaten: Hvorfor er bedre håndtering av masser viktig for Oslo kommune? 
 2. Jardar Andersen, leder Avdeling for teknologi, Transportøkonomisk Institutt: Overblikk over klimautslipp, transportbehov og volum
 3. Elin Hoff Johansen, seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten: Hovinbyen som testarena
 4. Nils Hæstad, leder Anleggsutvalget, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA): Ønsker og muligheter
 5. Andreas Olaus Harstad, Seniorrådgiver og geolog, Skanska: Ønsker og muligheter

0940 Kaffepause

0950 Neste og beste praksis

Eksempler fra inn og utland ved Fredrik Meurman, Ecoloop

1000 Arbeidsøkt – utvikling av en felles arena for innovasjon og samarbeid

En felles arbeidsøkt hvor vi blant annet diskuterer: 

 • Hva skal til for at en Pådriv-arena for innovasjon og samarbeid for å utvikle, teste og demonstrere bedre løsninger for håndtering av masser, kan lykkes?
 • Hvilke idéer ønsker vi å se utviklet i en slik arena i  2020? Og innen 2025?

Dere som deltar sitter på svarene. Dere blir delt i mindre grupper for å diskutere og dele deres tanker om disse spørsmålene. Vi avslutter med å dele hovedpoeng fra hver gruppe. 

1110 Veien videre

Avslutning og kort info om hva som skal skje videre

1115 Lunsj og samtale for de som har tid 

1145 Slutt

Arrangementet er gratis, men krever påmelding via denne lenken:

https://www.eventbrite.com/e/fra-klimaproblem-til-verdifull-last-massehandtering-i-hovinbyen-registration-73238354891

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no

Sted

Pådrivsenteret
Lørenveien 68
Oslo, Norge
+ Google-kart