Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Økernseminaret – ambisjoner om innbyggerinvolvering

27 august @ 08:30 - 11:30

Klikk her for å melde deg på seminaret

Hovinbyen og Økern-området skal bli et attraktivt sted å bo, arbeide og oppholde seg i, og vise vei innen klimavennlig byutvikling. Med lave CO2-utslipp og sosialt bærekraftige byområder kan Hovinbyen bli et globalt eksempel på hvordan byområder kan transformeres slik at vi innfrir fastsatte klima- og bærekraftsmål.

Økern-området er kanskje det viktigste knutepunktet i Hovinbyen, som skal gjennom en stor transformasjon de neste årene. Valgene vi tar fra og med i dag vil påvirke om vi lykkes med å skape et byområde som rommer mangfoldet av mennesker, aktiviteter og næringer som vi ønsker oss.

Med dette som bakteppe samler bydel Bjerke og Pådriv aktuelle grunneiere, lokalpolitikere, kommunale etater og frivillige aktører i Økern-området til det femte Økernseminaret.

  • Temaet for denne samlingen er innbyggerinvolvering og hensikten er å
  • – lære mer om behovene og ønskene til utvikling av Økern – fra innbyggernes perspektiv
  • – diskutere ambisjonsnivå og idéer for å involvere innbyggere i utviklingen området
    – finne ut hvordan vi kan samarbeide om medvirkning og kunnskap/behov

Program

0830 Kaffe og registrering

0900 Velkommen

Hva har skjedd siden siste Økern-seminar? v/Thomas Berman, Pådriv

Introduksjon av dagens tema v/bydelsdirektør Bovild Tjønn, Bydel Bjerke

0920 Erfaringer og resultater fra en lokal medvirkningsprosess 

Hva har vi lært? Hva trenger vi lære mer om? Hva gjør vi med resultatene/hva planlegger vi? 

0945 Utfordring: Hvordan gir vi plass til  de unge stemmene i byutviklingen?

I vinter behandlet byrådet i Oslo rapport 16/2019 “Medvirkning i reguleringsplaner” fra kommunerevisjonen som konkluderte med at barn og unge ikke var godt nok ivaretatt i byutviklingen. Samtidig ble det  påpekt at PBE over tid har blitt mer bevisst på å sikre medvirkning fra barn og unge. Hvordan kan de unge få mer plass fremover? Hva må vi gjøre annerledes? Og hva er beste praksis?

Gro Sandkjær Hansen (OsloMet), Reidun Vik (Barnas boligbyggere), m fl. gir sine synspunkter på dette og deler idéer om hva som kan gjøres. 

1020 Gruppearbeid

Vi jobber i grupper med følgende spørsmål: 

  • Hvilke prosjekter og initiativ trenger god involvering fremover?
  • Hvilke involveringsprosesser kan vi samarbeide om på tvers av prosjekter og eiendomsgrenser?
  • Hvordan kan vi involvere barn og unge på en bedre måte?

1120 Oppsummering

1130 Lunsj og samtale for de som har tid

Meld deg på her:

 

Detaljer

Dato:
27 august
Tid
08:30 - 11:30

Arrangører

Bydel Bjerke, Oslo kommune
Pådriv

Sted

Pådrivsenteret
Lørenveien 68
Oslo, Norge
+ Google-kart