Pådrivere

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover? Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli Pådriver