Pådrivere

Over 100 Pådrivere sørger for at aktivitetene i Pådriv får innhold og retning. Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv. Pådrivere kan også delta i annet dugnadsarbeid for eksempel bidra i planlegging og gjennomføring av arrangement, holde presentasjoner eller oppdatere nettsider. Som Pådriver får du tilbud om å delta på ulike arrangement. Følg med på våre nettsider og Facebook.

Blir du med? Meld deg på her.

Mer informasjon og bilder av hver Pådriver publiseres fortløpende.