Partnere

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap