Pådriv i flere byer

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger. 

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
aug
27
Økernseminaret – ambisjoner om innbyggerinvolvering
Klikk her for å melde deg på seminaret Hovinbyen og Økern-området skal bli et attraktivt sted å...
sep
9
Verksted om produksjon i byen – Breivoll
Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og mener det er viktig at vi utfors...

Hvor er Hovinbyen? Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det rommer store eksisterende deler av Oslo og er definert som Norges største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i området er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.