Pådriv i Hovinbyen

Pådriv jobber for å gjøre stedene i Hovinbyen, Oslo mer bærekraftig. Beta:By er vårt mest ambisiøse prosjekt. Les mer om Beta:By Hovinbyen her.

Du kan lese mer om Pådriv her.

Bli Pådriver!
mar
11
Åpent kontor for Pådrivere på Pådrivsenteret
Vi prøver ut en ny ordning der dere som er Pådrivere kan komme til Pådrivsenteret, og jobbe med ...
mar
11
Pådriverpils og -brus
Med ujevne mellomrom arrangeres det Pådriverpils, for alle Pådrivere. Du kan komme hver gang eller...

Hvor er Hovinbyen? Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det rommer store eksisterende deler av Oslo og er definert som Norges største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i området er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.