Hva er Pådriv?

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Hovinbyen i Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
jan
28
Økern! Presentasjoner fra åpen kunstkonkurranse
Kunstnerfinalister presenterer prosjekter og ideer for Økern-området.
feb
4
Pådrivkaffe for Pådrivere – digitalt
Sjekk inn med andre Pådrivere og nettverksledelsen - gulvet er åpent for spørsmål og kommentarer om hvordan man best kan være med som Pådriver.

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.