Pådriv i flere byer

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
sep
22
Arena for massehåndtering
Hvordan skal vi få til en sirkulær massehåndtering for alt som skal bygges i Hovinbyen?  På for...
okt
7
Åpent kontor for Pådrivere på Pådrivsenteret
Når det er åpent kontor kan dere som er Pådrivere komme til Pådrivsenteret, og jobbe med egne ar...

Hvor er Hovinbyen? Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det rommer store eksisterende deler av Oslo og er definert som Norges største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i området er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.