Hva er Pådriv?

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Hovinbyen i Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
mar
2
Arenasamling for boligmangfold
Hvordan kan vi skape en enda bedre by å bo i? Arena for boligmangfold er et samarbeid mellom utbyggere, offentlige etater, sosiale entreprenører, arkitekter og forskere for å lykkes med god byutvikling for alle.
mar
9
Arenasamling for sirkulær massehåndtering
Vårens samling for sirkulær massehåndtering blir 9. mars, og denne gangen skal vi jobbe videre med de ulike pilotprosjektene som er i gang.

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.