Pådriv i flere byer

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. På disse sidene kan lese om det som skjer i Pådriv Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger. 

Her kan lese mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
aug
27
Økernseminaret – ambisjoner om innbyggerinvolvering
Klikk her for å melde deg på seminaret Hovinbyen og Økern-området skal bli et attraktivt sted å...
sep
9
Verksted om produksjon i byen – Breivoll
Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og mener det er viktig at vi utfors...

Hvor er Hovinbyen? Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det rommer store eksisterende deler av Oslo og er definert som Norges største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i området er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.