Hva er Pådriv?

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Hovinbyen i Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
aug
26
Vil du være med å kikke inn i fremtiden?
Pådriv er i gang med å utvikle strategi for en ny strategiperiode (2022-2024), og som en del av dette arbeidet ønsker vi å kikke inn i fremtiden sammen med både Pådrivere og Partnere.  26.august og 9.september Vi inviterer til en inkluderende prosess, hvor vi tar i bruk framtidsscenario- metodikk. Dette er en kjent metode for... Les mer »

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.