Pådriv i Hovinbyen

Pådriv jobber for å gjøre stedene i Hovinbyen, Oslo mer bærekraftig. Beta:By er vårt mest ambisiøse prosjekt. Les mer om Beta:By Hovinbyen her.

Du kan lese mer om Pådriv her.

Bli Pådriver!
jan
28
Økernseminaret #4
Velkommen til det 4. Økernseminaret, hvor temaet er alternative boformer
jan
31
Seminar om urbant landbruk
Seminarserie om urbant landbruk i regi av Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk

Hvor er Hovinbyen? Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det rommer store eksisterende deler av Oslo og er definert som Norges største utviklingsområde.

Pådriv-prosjekter som har fått fotfeste i området er markert på kartet. Klikk på ikonene for mer informasjon.