Hva er Pådriv?

Pådriv er en samfunnsdugnad hvor vi jobber sammen for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Her kan du lese om det som skjer i Pådriv Hovinbyen i Oslo, og melde deg på dugnaden. Vil du være med i etableringen av Pådriv andre steder, kan du også hente inspirasjon fra Pådriv Trondheim og Pådriv Stavanger

Les mer om hva Pådriv går ut på.

Bli Pådriver!
mai
20
Et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner
I dialogkonferansen vil vi presentere Sirkulær Ressurssentral, og ha en dialog om hvordan vi sammen kan skape verdier for Oslo kommune, bygg- og anleggsbransjen, nærmiljøet og Norge.
mai
28
Finn din Pådriv-historie
Partnere og Pådrivere har gitt uttrykk for at det ikke alltid er så enkelt å sette ord på Pådriv. Det finnes mange ulike Pådriv-historier og fredag 28.mai kan alle Partnere og Pådrivere som vil, delta på en workshop for å finne den historien du og din virksomhet ønsker å fortelle.

Hvorfor Hovinbyen? Pådriv har en ambisjon om å inspirere verden ved å gjøre Hovinbyen i Oslo til verdens mest bærekraftige byområde. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Fra Løren i vest til Breivoll i øst.