Årsmøte i foreningen Pådriv

Den 29. april 2020 gjennomførte vi vårt første årsmøte i Foreningen Pådriv. Årsmøtet viste at det finnes mye engasjement og drivkraft hos partnerne i foreningen, og at ambisjonene for tiden fremover er store. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet! 

Til å innlede på årsmøtet, hadde vi invitert styremedlem Gro Sandkjær Hansen (NIBR/OsloMet) og Victoria Evensen (Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune), til å dele noen tanker. I sine innlegg fremhevet de Pådrivs rolle som nøytral arena på tvers av sektorer og fagfelt, noe som muliggjør samskaping og samstyring i byutviklingen  på en positiv måte. 

“Pådriv er viktig fordi det er en nøytral arena der næringsliv, grunneiere, det offentlige og lokalbefolkningen kan møtes og samskape utviklingsprosjekter og konkrete byutviklingstiltak og -aktiviteter. At Pådriv jobber for de demokratiske klima- og bærekraftsmålene i Oslo, gjør at Oslo kommune ser Pådriv som en viktig arena og et verktøy for å drive samfunnsutvikling og samskaping for å nå disse  målene”. Victoria Evensen, Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune

“Det Pådriv har fått til er å forene ulike verdener – koble ressurser og ideer. På denne arenaen kobles aktører med ulike stammespråk. De som snakker med utestemme, i kraft av sine ressurser, andre tause og små. På denne arenaen vektes de annerledes, vektes mer likt, basert på ideen om likeverdig partnerskap. Skal man klare å omstillingen til nullutslippssamfunnet, og skal man klare å følge opp FNs 17 bærekraftsmåls mantra – om «leaving no one behind», så er slike arenaer helt nødvendig – det er nøytral grunn hvor aktører finner sammen for å forene krefter”. Gro Sandkjær Hansen, NIBR/OsloMet.

Innlegget byråden holdt kan du lese i sin helhet her, og Gro Sandkjær Hansens innlegg finner du her.

26 partnere var samlet digitalt, og vi fikk diskutert Pådrivs rolle i tiden vi er inne i, og hvilke områder og temaer som er viktige for partnere i tiden fremover. Her kan du lese mer om hvilke tema partnerne i Pådriv er opptatte av.

Årsmøtet godkjente også regnskap og årsberetning fra 2020, budsjett for 2020, og valgte inn Liv Anna Lindman fra Rethinking Economics i styret. Det ble også nedsatt en valgkomité som sammen med styret skal rekruttere 1-2 nye styremedlemmer. Har du forslag til hvem som burde sitte i styret? Da kan du kontakte styreleder Aasm, Bunkholt, aasmund@paadriv.no.

De som er er ekstra nysgjerrige kan også lese protokollen, eller se opptak fra årsmøtet.