Kan Breivoll bli et sted med både boliger og produksjon?

Mange som bruker Pådriv til å utvikle en mer bærekraftig by, er opptatt av hvordan boliger og produksjon kan leve side om side i ett og samme byområdet. I det siste året har flere virksomheter og personer bidratt med innspill og ressurser i å utvikle et visjonsnotat som har fått navnet Den Produktive Boligbyen på Breivoll. Arbeidet med å utforme visjonsnotatet har vært ledet av Fragment Oslo på vegne av Pådriv Oslo.

Resultatet fra arbeidet presenteres nå for flere ulike aktører i Oslo, men det er allerede klart at mange ønsker å bruke Pådriv for å utforske visjonen i mer detalj.

Styreleder og nettverksleder i Pådriv Oslo tok derfor i forrige uke følgende beslutning:

Nettverksledelsen i Pådriv Oslo skal jobbe for å etablere Arena Breivoll Produktive Boligby. Første steg er å skissere mål, rammer og budsjett for arenaen og få bekreftet interesse fra Oslo kommune, lokale eiendomsaktører og andre nøkkelaktører. Gitt dette skal nettverksledelsen jobbe for å samle / skaffe finansiering til 2 års drift av arenaen. Hvis man ikke lykkes med dette før 30.06.2021 skal det gjøres en ny vurdering.

Arenaen skal bygges opp som en Pådriv-arena, en metode som brukes i Arena for boligmangfold og Arena for massehåndtering, med både et tematisk (produksjon i boligområder) og et geografisk fokus (Breivoll).

I ukene fremover vil vi :

1. Avklare interesse hos nøkkelaktører for å ta del i arenaen

2. Gjennomføre et åpent arrangement, torsdag 17.juni kl 0930-1030, for å presentere visjonsnotatet og få innspill på hva arenaen bør fokusere på de første 2 årene

3. Sikre finansiering av arenaen i minimum 2 år

Ta kontakt med nettverksledelsen hvis du har spørsmål eller innspill.