Bygger Norges minste hus i Norges største by

Hvor lite kan et hus eller en hytte være og samtidig dekke de behovene man trenger for å bo på en god måte? Norske Mikrohus ble etablert for 2 år siden og representerer en ny måte å tenke bolig eller hytte.  Konseptet har fokus på bærekraft og miljø og bidrar til begrenset ressursbruk. Et lite bygg, laget av kortreiste norske materialer og med lavt energiforbruk innebærer lavere CO2-utslipp. Med lite plass må man også tenke nøye gjennom hvor mye og hva man eier.

Mikrohuset er 22 kvm og har en 3-akslet tilhenger som «grunnmur». På denne måten kan det enkelt flyttes med en stor personbil eller varebil som kan trekke 3,5 tonn. Selve bygget er en optimalisert trekonstruksjon med tanke på lavest mulig vekt. Samtidig er det godt nok isolert til å være en helårsbolig.

«Funksjonalitet og fleksibilitet har vært sentrale stikkord i utviklingen av konseptet. Mikrohusene er komplette funksjonelle enheter med oppholdsrom, soverom, kjøkken og bad. Interiøret og designet er nøye gjennomtenkt og plassbygde møbler bidrar til optimal plassutnyttelse,» sier daglig leder David Reiss-Andersen i Norske Mikrohus. Mikrohusene kan brukes som bolig eller hytte og kan plasseres på egen eiendom eller på andres gjennom avtale med grunneier.  Som et «mobilt produkt» kan det plasseres på ubenyttede arealer eller steder hvor det kan stå midlertidig, og det krever heller ikke store inngrep. Som hytte kan du være ved sjøen om sommeren, i skogen under høstjakta eller ved alpinbakken om vinteren. Og hele tiden føle deg «hjemme».

Norske Mikrohus startet sin produksjon på Vollebekk Fabrikker, men interessen og salget har økt betydelig det siste året og nylig flyttet bedriften til større lokaler på Økern. Her holder de til i en tidligere bilbutikk som Steen & Strøm nå leier ut til ulike aktører inntil videre. Midlertidig bruk av lokaler og bruk av eksisterende lokaler er også bærekraftig i forhold til å bygge nytt. Bedriften har opsjon på å leie ytterligere arealer og dette kan gi grunnlag for dobling av produksjonen. 

“I tilknytning til en komplett byutvikling snakker mange om “den produktive byen”. Norske Mikrohus viser i praksis at det går an å drive produksjon og industri midt i byen hvis omfanget og produksjonens karakter passer inn. Slik sett kan bedriften være en inspirasjon for andre som ønsker å etablere produksjon og industri i by”, sier Stina Låstad nettverksleder i Pådriv.

Norske Mikrohus har vært partner i Pådriv siden 2019 og deltar nå også aktivt i Pådrivs arbeidsgruppe. Gjennom partnerskapet i Pådriv er Norske Mikrohus nå koblet opp mot Treteknisk Institutt og NTNU, og Treteknisk Institutt skal ta en gjennomgang av produksjonen med tanke på ytterligere effektivisering og rasjonalisering. NTNU, gjennom innovasjonssenteret NTNU Wood, skal blant annet se på mulighetene for å koble på student- eller masteroppgaver som skal bidra med innspill til utvikling av konseptet. “Å få slike koblinger med nasjonale aktører gjennom Pådriv er veldig verdifullt for oss som et lite selskap”, sier David Reiss-Andersen i Norske Mikrohus.