Elever på Tegleverket skole har blitt byutviklere

Pådriv* er partner i FoU-prosjektet New Water Ways. Formålet med New Water Ways er å bidra til en mer bærekraftig overvannshåndtering i byer (Urban Water Management). I New Water Ways har vi bl.a. ansvaret for å undersøke hvordan lokalsamfunnet kan engasjeres i utviklingen av bærekraftige overvannsløsninger i Hovinbyen.

Vi benytter en innovasjonsprosess som kalles Urban Living Lab (ULL), Den første har fått navnet “Overvannsvennlig pollinatoroase ved Teglverket skole” (OVPO). En overvannsvennlig pollinatoroase er et urbant område tilrettelagt for at insekter skal trives, samtidig som det innehar bærekraftige overvannsløsninger, og som gjennom det sikrer området bærekraftig biologisk mangfold. Pollinatoroasen ved Teglverket skole, som ligger i bydel Grünerløkka, skal i tillegg bidra til grønne, attraktive og inkluderende byrom, og ha et pedagogisk tilsnitt for å øke bevissthet om biologisk mangfold, naturvern og klima blant elever, lærere, foreldre og nærmiljøet.

Problemstilling ble utviklet på en Pådriver-samling i september 2018, hvor 15 Pådrivere diskuterte hvordan ULLen best kunne etableres. Innspillene førte til at Pådriv fikk på plass en en arbeidsgruppe med personer fra Teglverket skole, NIVA (som leder New Water Ways-prosjektet), Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, ByBi, Plan- og bygningsetaten og Barnas Boligbyggere. Senere har også personer fra Bergknapp blitt med, og Hovin borettslag er involvert.

Arbeidsgruppen har satt i gang 4 tiltak som skal etableres, forskes på og formidles av elevene på Teglverket skole fram til sommerferien 2019:

Grønne tak -> Kuben yrkesarena har laget 6 ulike typer grønne tak på ca 0,5 m2 hver som skal kles av Bergknapp og monteres i skolegården.

Bikuber -> Bybi skal sette opp bikuber på den andre siden av Teglverksdammen

Frakoblede taknedløp og regnbed -> New Water Ways skal i samarbeid med Hovin Borettslag koble fra taknedløpene ved noen av husene og sette ut regnbed under.

Plantefelt -> Elevene skal plante flere plantefelt med ulike pollinerende egenskaper på den andre siden av Teglverksdammen

På skoleelevenes klimastreikdag 22. mars 2019 hadde 6. og 7. trinn på Teglverket skole kickoff for den overvannsvennlige pollinatoroasen. Som innleder stilte Tom Gabriel Johansen fra InfoDesignLab, som er en av medforfatterne av IPCC’s klimarapport om 1,5 graders målet.

En viktig del av elevenes arbeid er å aktivt formidle prosjektet til elever, lærere, foreldre, beboere i nærmiljøet og besøkende på en slik måte at bevisstheten og kunnskapen om nytten av overvannsløsninger og viktigheten av å sikre et bærekraftig biologisk mangfold økes. Dette vil også øke sjansen for at prosjektet vokser fram til å bli et tiltak under prinsipplan for Den grønne ringen i Hovinbyen.

Prosessen og resultatene fra prosjektet skal filmes av en av elevgruppene, og presenteres på Urban Future Global Conference 23. mai 2019, selvfølgelig av elevene selv. I tillegg forventes det besøkende fra ByBis BEE-tour, Vann- og avløpsetatens og Bymiljøetatens guidede elvevandringsturer, deltakere på Biomangfoldsuka i juni, og andre som får nyss om prosjektet.

Teglverket skole er ønsker å videreføre og videreutvikle prosjektet etter sommerferien slik at det blir en permanent satsning og ikke bare et «stunt». Gjennom arbeidet med Den grønne ringen og Klimaløft-initiativet i Oslo-skolen kan det bli relevant å skalere prosjektet til andre skoler i Oslo.

*v/SoCentral