Foreningen Pådriv Trondheim er stiftet!

Sluppen

Torsdag 28. oktober ble foreningen Pådriv Trondheim stiftet via et åpent digitalt stiftelsesmøte, og med det gikk startskuddet for en ny kraft i byutviklingen i Trondheim. En kraft som skapes av at hver enkelt engasjerer seg og bruker sin kompetanse og erfaring i utvikling av byen.

Opptak av stiftelsesmøte kan du se her. 

Pådriv Trondheim er et supplement til dagens måte å drive byutvikling på, ikke en erstatning, som gjør det enklere for næringsliv, grunneiere, det offentlige og ikke minst innbyggere å møtes og skape initiativ og prosjekter sammen. Pådriv Trondheim vil først fokusere på utviklingen av Sluppen, Elgeseter og Nyhavna, og ta i bruk Pådriv-metoden som er utviklet for å øke hastigheten og kvaliteten på den grønne og bærekraftige utviklingen i byer og bygder.

Metoden er utviklet i Hovinbyen i Oslo, der man har lyktes med flere bærekraftsprosjekter som har gitt betydelig avkastning, både sosialt, miljømessig og finansielt. Nå skal metoden brukes i Trondheim og flere andre steder vurderer å ta den i bruk.

At Trondheim nå velger å ta i bruk Pådriv-metoden er veldig spennende, da erfaringene gjøres her kan bidra til at Pådriv-metoden kan implementeres og tas i bruk i andre byer og bygder over hele Norge og kanskje verden

Stina Låstad, daglig leder i Foreningen Pådriv (Oslo)

Arbeidet med å stifte Pådriv Trondheim har pågått i ca ett år, og ble satt i gang etter initiativ fra kommunedirektøren i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Skal vi lykkes med ei positiv og framtidsrettet byutvikling i Trondheim, så trenger vi et bredt, sterkt og tverrfaglig engasjement fra mange. Da blir Pådriv-metoden et veldig viktig verktøy for oss

Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune

Pådriv Trondheim eies derimot ikke av kommunen, men er et likeverdig samarbeid mellom kommunen, NTNU, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, en rekke nærings- og samfunnsaktører og innbyggere i Trondheim. Dette er dermed en samfunnsdugnad som både skal gi en mer bærekraftig byutvikling, og styrke nærmiljøet og næringslivet.

Idéen er å skape en arena der folk med engasjement for bydelsutvikling i Trondheim kan komme sammen, på tvers av sted, samfunnsrolle og politisk ståsted. Ved å bygge byen nedenfra og opp er håpet å få fram et mangfold av stemmer og perspektiv på et tidlig tidspunkt, som er et viktig virkemiddel for styrket medvirkning og forankring i byutviklingsprosesser.

Får vi bredden av næringsliv, offentlig sektor, kunnskapsmiljø og sivilsamfunn til å spille hverandre gode i enda større grad, kan det ha stor betydning for både den enkelte, byen og samfunnet generelt

Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Mer informasjon om Pådriv Trondheim og muligheten for å melde deg som Pådriver: https://trondheim.paadriv.no/

Neste steg

På stiftelsesmøte ble det valgt et styret som skal møtes innen 14 dager for planlegge oppstarten av arbeidet.