Første versjon av Pådriv-metoden er tilgjengelig

Metode

Det er mange byer og steder som er nysgjerrig på hvordan vi jobber i Pådriv og hvordan nettverket er organisert. Takket være tilskudd fra Husbanken Øst og Oslo og Akershus fylkeskommune har vi i dag tilgjengeliggjort første versjon av Pådriv-metoden.

Lenke: metode.paadriv.no

Pådriv-metoden skal gjøre det enklere for byer og lokalsamfunn å etablere og drifte åpne og likeverdige partnerskap innen bærekraftig byutvikling. Metodeverket er basert på praktisk erfaring fra utvikling og etablering av Pådriv, andre lignende initiativ og dokumentert internasjonal forskning og praksis. Pådriv-metoden er et levende rammeverk som brukes aktivt i driften av Pådriv, og som vil bli oppdatert løpende av nettverksledelsen. 

Pådriv-metoden kan benyttes og videreutvikles fritt, betinget at også nye versjoner deles fritt i henhold til Creative Commons – Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Har du spørsmål eller innspill til Pådriv-metoden? Send en e-post til post@pådriv.no.