Fra kontorbygg til samfunnsbygg

Pådriversamling Økern

– En av Pådrivs viktigste oppgaver er å bidra til at prosjekter i Hovinbyen som ønsker hjelp, tenker mer helhetlig i sitt bærekraftsarbeid, sier Sandra S. Skretting som jobber i Nettverksledelsen i Pådriv

En av måtene prosjekter og initiativ får nytte av kraften som ligger i Pådriv er ved å delta med egen problemstilling på Pådriversamling. Her møter de Pådrivere  som matcher utfordringen med sin kompetanse. Deltakerne følger en prosess som er utarbeidet for Pådriversamling i samarbeid med Mathilde Blichfeldt Mjønes i Kybri. Målet er at prosjektene drar hjem med handlingspunkter og at Pådrivere får koblet seg på spennende prosjekter, får inspirasjon og nettverk.

– De aller fleste som kommer til oss med sine prosjekter tenker allerede bærekraftig, men ønsker å strekke seg litt lengre. Være litt mer ambisiøse. Et eksempel på dette er Oslo Pensjonsforsikring som utvikler et stort kontor- og hotellprosjekt på Økern, men ønsket innspill på hvordan de bedre kan nå sitt mål om å være et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø.

På årets siste Pådriversamling var det stort oppmøte. Et 40-tall entusiastiske og kunnskapsrike Pådrivere jobbet med to prosjekter: Økern Portal, hvordan kan nærmiljøet få eierskap til Økern Portal? og et åpent senter for en helhetlig bærekraftig utvikling av Hovinbyen. Her var utfordringene som deltakerne skulle jobbe med: Hvordan involvere flere lokale aktører og beboere? Hvilke behov skal et slikt senter møte? og hvilke eksperimenter bør gjennomføres allerede i 2019?

– Samlingen var en suksess. Utrolig mange bra ideer og konsept ble utviklet i løpet av kvelden. Om jeg skal trekke frem noe jeg likte spesielt godt er det definitivt sammensettingen av mennesker som normalt ikke møtes profesjonelt. Men som i denne settingen får en mulighet  til å skape noe sammen. Det er dette som er kraften i Pådriv, sier Sandra.

Pådriv arrangerer Pådriversamlinger fire ganger per år. Personer som ønsker å bidra til utviklingen i Hovinbyen kan melde seg inn som Pådrivere på våre nettsider. Stadig flere spennende og ulike folk finner veien til oss. Det er veldig gøy og lover godt for potensialet i Pådriv, avslutter Sandra.