Hva har vi lært fra Vollebekk Fabrikker?

“Vollebekk Fabrikker har blitt en referanse for mange i byutviklingsdebatten.”

Sverre Landmark, Tidligere direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm

“Offentlige myndigheter ser i større grad at de må samarbeide med aktører som kan bringe inn lokalkunnskap, erfaringer, ressurser og kapital – for å realisere sine mål. Vollebekk Fabrikker er et konkret eksempel på dette. Det er en byutviklingsmodell hvor aktører i næringslivet, lokalsamfunnet og bydelen har forent sine krefter, og skapt en spennende, innovativ arena. Prosjektet representerer en ny modell, en nabolagsarena som både skal virke som sosial infrastruktur og inkubatorarena”. 

Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet

Vollebekk Fabrikker er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Bjerke, Pådriv, OBOS og Aspelin Ramm som har pågått siden 2018. I de gamle fabrikklokalene har det de siste årene vært produksjon, verksted, coworking og kontorer til nærmiljøet, oppstartsbedrifter, bærekraftsvirksomheter, entreprenører og organisasjoner. 

Etter to år med høyt aktivitetsnivå bestilte de fire partnerne bak prosjektet en evaluering av Vollebekk Fabrikker, som du kan lese her. Christian Pagh og Alf-Jørgen Schnell fra Urgent Agency har skrevet rapporten sammen med eksperter som Pådrivpartner Arild Eriksen, arkitekt og daglig leder av Fragment, Gro Sandkjær Hanssen, styremedlem i Pådriv og forsker, OsloMet og Marianne Skjulhaug, førsteamanuensis, AHO.

Rapporten er bygget opp i tre deler; fra beskrivelse og evaluering av nåværende prosjekt til overføringsverdi og anbefaling til fremtidige prosjekt. I den evaluerende delen vektlegges tre sider ved Vollebekk Fabrikker: det konkrete prosjektet, den organisatoriske modellen som førte til og leder prosjektet og endelig hvilken rolle prosjektet har spilt for bydelen og samfunnet for øvrig.

Vil du vite mer?

Pådriv og Vollebekk Fabrikker inviterer til samling den 14.04 for å diskutere hvordan vi kan spre modellen og læring fra Vollebekk Fabrikker til andre steder 

Mer info og påmelding her

Ledelsen på Vollebekk Fabrikker arrangerer også et seminar 15. oktober 2021 der funnene vil bli presentert for alle som er interesserte i å starte lignende konsepter. Dette er også en del av satsingen fra Byrådet i Oslo vil “støtte opp under klynger og inkubatorer for bedrifter, særlig innen sirkulær økonomi, som for eksempel Vollebekk fabrikker.” (Byrådserklæringen 2019-2023, kapittel 5)

Kontaktinformasjon Vollebekk Fabrikker

Anne Dubrau, Fabrikksjef anne@vollebekkfabrikker.no

Guri Hummelsund, Community Manager guri@vollebekkfabrikker.no

 

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien