Ledig oppdrag som prosjektleder – Arena for massehåndtering

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå.

Siden 2019 har arena for massehåndtering samlet viktige aktører og utviklet nye pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være like relevant i andre byer og byområder. Les mer om Arena for massehåndtering.

På grunn av foreldrepermisjon lyser vi nå ut et ledig oppdrag som arenaleder i prosjektet. Arenaleder vil jobbe tett sammen med pilotprosjektansvarlig Håkon Iversen (hakon@paadriv.no), og nettverksledelsen i Pådriv forøvrig.

Arbeidsoppgaver

  • Forberede og gjennomføre arenasamling for massehåndtering høsten 2021
  • Koordinere med pilotprosjekter, styringsgruppe og deltakere i arenaen
  • Forberede organisering og videre finansiering av arenaen i 2022
  • Mobilisere ressurser og kompetanse i Pådriv-nettverket

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

  • Er Pådriver eller partner i Pådriv (krav)
  • Har innsikt i problemstillinger rundt massehåndtering
  • Kjennskap til / har deltatt på arenasamlinger for massehåndtering
  • Erfaring med prosjektledelse
  • Erfaring med planlegging og fasilitering av samlinger, også digitale

Omfang:
Oppdraget estimeres til 6 dagsverk. Kan muligens utvides ved behov, og etter avtale. Dagsrate 8000 eks. mva. Total sum for oppdraget er 48 000 eks. mva. Oppdraget honoreres ved fakturering. 

Periode:
August – desember 2021. Noe opplæring og overføring av oppgaver før sommerferien.

Hvordan søke?
Send en kort søknad (½ side) og CV til nåværende arenaleder Marie Harbo Dahle, marie@paadriv.no. Søknadsfrist: 15. april 2021. 

Har du spørsmål om oppdraget kan du også kontakte nåværende arenaleder, eller eventuelt nettverksleder i Pådriv, Stina Låstad, stina@paadriv.no

Styreleder og nettverksledelsen i Pådriv avgjør hvem som får oppdraget. Hvis de som har avtale om nettverksledelse leverer tilbud skal bemanning av oppdraget avgjøres av styret.

Det er SoCentral AS som har hatt oppdraget med å utvikle og drive Arena for massehåndtering på vegne av Pådriv, og oppdraget som arenaleder vil derfor formelt være hos SoCentral. 

Foto: Nabeeh Saman