Ny innovasjonsarena for massehåndtering i Hovinbyen

Foto- NGI

Foto: NGI

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. Nå samler en rekke aktører seg for i samarbeid å finne nye og innovative løsninger innen sirkulær massehåndtering.  

I 2020 skal det gjennomføres en serie av samlinger og utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil skal være like relevant i andre byer og byområder. Arenaen bygger på flere åpne samlinger i Pådriv fra oktober 2019 til mars 2020.

Foreningen Pådriv leder samarbeidet i 2020. Oslo kommune, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Oslo og Akershus,  Ecoloop og Norges Geotekniske Institutt (NGI) bidrar med både økonomisk støtte og deltar i styringsgruppen.

Arenaen skal bidra til: 

  • – betydelig CO2 reduksjon innen 2025
  • – økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen 
  • – økonomisk gevinst for både private og offentlige aktører
  • – økt livskvalitet hos innbyggere

I 2020 skal vi

  • – Gjennomføre 4 åpne samlinger
  • – Få i gang minst  2 pilotprosjekter
  • – Bygge tillit og samarbeidskultur
  • – Involvere nye og annerledes stemmer
  • – Utvikle nye ideer og løsninger
  • – Samarbeide med andre lignende initiativ, f. eks Bærum Ressursbank

Det er etablert en styringsgruppe for arenaen som består av følgende personer:

Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer.

For mer informasjon ta kontakt med arenaleder Marie Harbo Dahle (marie@paadriv.no).

MassereisenIllustrasjon: Elisabeth Skjelten