Ny tilskuddsordning for støtte til test- og utviklingsprosjekter

Oslo kommune står overfor betydelige utfordringer innen områder som klima, transport og arbeidsliv. I dag lanseres et strålende tilskuddsordning, som gir støtte til raske test- og utviklingsprosjekter i Oslo.

Ordningen er spesielt rettet mot smart mobilitetsmarte bygg og energisystemer, og velferdsteknologi og aldersvennlig by. Men alt innen bærekraftig byutvikling vil bli vurdert.

Søknadsbeløp:  50 000 – 1 000 000 kroner.
Egeninnsats: minst 50 %
Prosjektperiode: Maks 8 måneder (gjennomføring og evaluering)

Prosjekter som gjennomføres i Oslo kommunes kommende innovasjonsdistrikter (les: Hovinbyen) vil bli prioritert.

Det må være en kommunal virksomhet (bydel, etatet etc.) som søker ut pengene basert på et behov de har, men alltid sammen med en aktør fra næringslivet/forskning/kunnskap som har en løsning som skal testes.

Pådriv bidrar svært gjerne til å koble løsninger med behov og behov med løsninger i Hovinbyen. Vi har god oversikt over løsninger som leter etter behov, og hvem i de ulike etatene / byrådsavdelingene som kan være aktuelle å samarbeide med. Ta kontakt og meld gjerne inn prosjektet eller behovet her. 

Les hele utlysningsteksten fra Oslo kommune.