Økern Portal: Bier, summende liv og bymiljø

Se for deg barn og unge som leker, familier spiser sammen på grøntarealene – og birøktere omgitt av blomster henter honning fra bikubene på toppen av høyhuset midt i sentrum av Hovinbyen, på Økern.

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) tenker grønt, smart og langsiktig. I tillegg ønsker de å lime mennesker fra nærmiljøet og arbeidstakerne i bygget sammen når de satser på sitt nye signalbygg Økern Portal.

– Allerede for syv år siden begynte vi å jobbe med dette konseptet, forteller Richard Groven fra Oslo Pensjonsforsikring. Helt fra starten ønsket vi at vårt nye næringsbygg ikke bare skulle huse kontorer og kontorister, men også bli et møtested for menneskene som bor i denne bydelen, forklarer Groven. Hus skaper ikke liv. Det er menneskene, i og rundt dem, som skaper bymiljøer mennesker kan trives i.

Landsbyen på Økern

– Vi ønsker at Økern portal skal fremstå som en liten landsby som kan bidra til felleskap. Og vi ønsker at de lokale innbyggerne skal bruke grøntarealene og tilbudene man finner i bygget, sier Groven.

Økern Portal kommer til å tilby drøyt 10 spisesteder og servicetilbud som bibliotek, treningssenter og kanskje til og med sykkelverksted og frisør. På taket planlegger man parsellhager som beboer i området, eller ansatte i bygget kan benytte – og det er også planlagt et stort grønt uteareal, en park, som blant annet kan brukes til rekreasjon – gjerne sammen med gode naboer. I tillegg blir det et hotell med møtefasiliteter på området.

Dialog med nærmiljøet

I november i fjor var OPF sammen med Pådriv vert for en Pådriversamling*. Et 40-tall entusiastiske Pådrivere og andre ressurspersoner hadde funnet veien til en workshop som skulle skape nye ideer for hvordan OPF bør jobbe for at Økern Portal skal bli en viktig del av nærmiljøet på Økern.

Hva er den største læringen av samarbeidet med Pådriv?

Pådriv har lært oss at vi må være mer aktive i nærmiljøet enn hva vi hadde tenkt selv. Vi må tett på og komme i dialog med de som er våre naboer. Vi har også fått nye kontakter gjennom Pådriv, sier Groven og forklarer.

– Vi har møtt folk med ideer vi ellers ikke hadde møtt – og som kan bidra til å gjøre dette huset til noe virkelig annerledes. Eksempel på dette er Bybi, som er en veldig nyttig kontakt for utvikling av vår takhage. Bybi jobber for at byens pollinerende insekter skal få det bedre. Det samme gjelder Biomimicry Norge; Michel Wolfstirn har bidratt med innspill til hvordan vi kan utvikle drivhus på eiendommen.

16 % av forvaltningskapitalen til OPF er investert i eiendom. Dette for å gi avkastning på fremtidige pensjonsutgifter for kommunen. Det gjør OPF til en viktig byutviklingsaktør. De ønsker selv å ligge langt fremme med sine utviklingsprosjekt og bidra til å sette ny standard for bærekraftige bygg i vid forstand.

– Vi er en eiendomsaktør som tenker langsiktig i våre prosjekter. Vi skal eie byggene lenge. For oss har det vært viktig at Økern Portal er et miljøbygg. Miljøambisjonen er «Breeam Nor Exellent» og «Energiklasse A». Det har også vært viktig at det er et smart bygg. Digitalisering av bygget har derfor vært sentralt. Vi skal blant annet utvikle en digital tvilling av bygget. Dette gjør det enklere for oss å forvalte bygget, men er også et viktig grunnlag for fortsatt innovasjons- og utviklingsarbeid, konkluderer Groven.

*Neste Pådriversamling i mars 2019