Pådriv har landet på Økern

Vi har lenge vært interessert i å finne et hjem til Pådriv i Hovinbyen, og nå har vi flyttet inn i Lørenveien 68. Bygget eies av Oslo Pensjonsforsikring og huset tidligere Hafslund.

I første omgang har Pådriv leid 350 kvm i 6.etasje, som blant brukes til samlinger og møter. «Pådriv-senteret» er en del av ambisjonen om å utvikle en «Beta:By» på Økern, og bidra til Oslo kommunes ambisjon om å utvikle Økern-området til et av tre innovasjonsdistrikter i byen.

I tiden fremover vil vi utforske hvilke aktiviteter som kan skapes i og rundt Pådriv-senteret, og utvikle et konsept for senteret. At vi allerede har fått flere henvendelser fra folk i Pådriv-nettverket lover godt, og i Pådriv-ånd har vi også fått den første leietakeren – Moving Mamas – som har flyttet inn sammen med oss.

Er du nysgjerrig eller ønsker å involvere deg er det bare å ta kontakt! post@paadriv.no