Beta:By – Teste, demonstrere og utvikle

Oslo kommune

«Det er krevende å lage planer for bærekraftig byutvikling. Det er vanskelig å vite hva som er morgendagens gode løsninger. Det å ha mulighet til å teste ut om noe fungerer i liten skala er et viktig bidrag til å øke hastigheten på implementeringen av planene.», sier Lene Lad Johansen som er prosjektleder for Oslo Kommunes prosjekt SmartOslo.

Pådriv som er et nettverk som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen har tatt initiativ til Beta:By Oslo. Et avgrenset geografisk område hvor det er mulig å få teste og demonstrere løsninger i småskala. Løsningene kan være alt fra bygg til produkter, tjenester eller system.

«Vi i SmartOslo trenger et økosystem av aktører som jobber sammen om å teste, demonstrere og implementere. Med økosystem mener jeg alt fra næringsliv, kunnskapsorganisasjoner til offentlig forvaltning og innbyggene, som må være med om vi skal lykkes. Pådriv er jo akkurat dette. I tillegg er Hovinbyen et spennende med tanke på den omstilling som området skal igjennom fremover.»

Bærekraftige løsninger raskt

«Et samarbeid mellom SmartOslo og Pådriv øker mulighetene for at vi kommer i mål med vårt bærekraftprosjekt. Vi får tilgang til et nettverk som vil det samme som oss. Det er helt unikt. Byutviklingsprosjekt verden over ser det som spesielt utfordrende å få til innbyggerinvolvering. Her har jeg tro på at Oslo Kommune og Pådriv kan få til noe veldig bra sammen.»