Pådriv søker ekstern prosjektleder til “Produktive Breivoll”

VIL DU JOBBE FOR EN MER BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING?
KAN DU LEDE KOMPLEKSE PROSJEKTER?
GREIER DU Å ENGASJERE FOLK?

Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og søker nå etter en ekstern prosjektleder til et av sine samskapingsprosjekter i Hovinbyen, Oslo. 

Prosjektet skal utvikle et visjonsnotat for “Produktive Breivoll”. Pådriv ønsker med prosjektet å sette et større fokus på hvordan ulike former for produksjon kan inngå i byutvikling og samtidig undersøke hvordan en slik byutvikling kan realiseres på Breivoll. 

Denne artikkelen om den produktive byen fra 2017 gir litt bakgrunn: https://www.arkitektnytt.no/tema/urbanisme-3-0-stans-gehlifiseringen

Pådriv ønsker å leie inn en prosjektleder, som på vegne av hele Pådriv skal drive frem prosjektet. Prosjektleder vil jobbe tett med nettverksledelsen, partnere i Pådriv og grunneiere på Breivoll. 

OM PROSJEKTET

Se også foreløpig prosjektskisse «Produktive Breivoll».

Mål

Få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området.

Leveranser

Et visjonsnotat i form av en digital presentasjon.

Totalbudsjett (hele prosjektet)

340.000 NOK 

Hovedaktiviteter i prosjektet (foreløpig)

 • Kartlegge og mobilisere lokale aktører
 • Kartlegge tidligere/eksisterende planer og strategier for Breivoll
 • Gjennomføre seminar #1m kunnskapsgrunnlag og idéutvikling 
 • Utvikle visjonsnotat sammen med aktører på Breivoll og i Pådrivnettverket
 • Gjennomføre seminar #2, innspill visjonsnotat
 • Ferdigstille visjonsnotat, inkl. forslag til kortsiktige tiltak som er identifisert i lokalmiljøet
 • Presentere for myndigheter

Foreløpig tidsplan

jun 2020 – nov 2020

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • Være med å detaljere / designe prosjektet
 • Lede prosjektet i “Pådrivs ånd”, noe som inkluderer en høy grad av samskaping
 • Mobilisere ressurser og kompetanse i Pådriv-nettverket

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Kjennskap til Pådriv og Pådrivs arbeidsmetoder
 • Dokumentert erfaring fra å lede prosjekter med mange interessenter
 • God til å forstå hva som må prioriteres og ta ansvar for å gjennomføre oppgaver
 • God til å presentere (muntlig og skriftlig)
 • Erfaren bruker av standard IT verktøy og nettbaserte plattformer (Eks. Google Drive og Slack)

Personlig kompetanse:

 • Du får ting gjort, jobber strukturert og tar ansvar 
 • Du er uredd, fremoverlent og ydmyk
 • Du trives med å jobbe selvstendig 
 • Du våger å dele uferdige idéer, og ønsker innspill fra andre

Vi tilbyr:

 • Et spennende oppdrag med mye ansvar og stort handlingsrom 
 • Muligheten til å være med å forme prosjektet
 • Muligheten til å bli kjent og jobbe sammen med et stort nettverk av personer og aktører som er opptatt av bærekraftig byutvikling
 • Et stort nettverks-team med tverrfaglige og engasjerte kollegaer
 • Kontorplass på nytt Pådrivsenter på Økern
 • Godt arbeidsmiljø, med en åpen og ærlig arbeidskultur
 • Godtgjørelse og øvrige betingelser etter avtale

Søknad sendes til 

thomas@paadriv.no 

fortløpende og senest 3.april, 2020 

Oppstart

Etter avtale, prosjektet ønskes gjennomført i 2020.

Spørsmål om oppdraget?

Ta kontakt med thomas@paadriv.no 

 

(Bilde av Christopher Burns on Unsplash)