Pådriv søker prosjektmedarbeider

Hovinbyen høst 2018

VIL DU JOBBE FOR EN MER BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING?

ER DU EN “DOER”?

LIKER DU Å MØTE NYE MENNESKER OG LEGGE TIL RETTE FOR MØTEPLASSER OG SAMARBEID?

Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og søker nå etter en prosjektmedarbeider til satsingen i Hovinbyen, Oslo.

Pådriv er et likeverdig og tverrfaglig partnerskap som er åpent for personer og virksomheter, fra alle sektorer og bransjer. Per november 2019 er vi 38 partnere og 200 Pådrivere. Pådriv er organisert som en ideell forening. 

Vi driver frem og koordinerer små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Ved å få frem konkrete eksempler og vise frem måten vi jobber og organiserer oss på ønsker vi å inspirere flere til å trekke i samme retning. Slik mener vi graden av bærekraft i byområder økes og transformasjonen til en mer bærekraftig by skjer raskere. 

Pådriv søker prosjektmedarbeider i 50% stilling i et 6 mnd engasjement fra medio januar 2020 til august 2020.  Personen vil bli prosjektansatt i SoCentral AS som har avtalt med Foreningen Pådriv om drift av nettverket. 

Du vil ha egne ansvarsområder og stor påvirkningskraft i det daglige arbeidet med å drive og utvikle Pådriv. Du vil jobbe tett med nettverksleder og andre personer i partnerskapet. 

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • Skape og arrangere møteplasser
 • Vertskapsrolle i Pådrivsenteret på Økern
 • Støtte nettverksledelsen med administrative oppgaver i daglig drift av nettverket
 • Følge opp nettverket gjennom Pådrivs digitale samhandlingskanal (Slack)

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med å arrangere møteplasser 
 • God til å forstå hva som må prioriteres og ta ansvar for å gjennomføre oppgaver innen gitte frister
 • God til å presentere
 • Erfaren bruker av standard IT verktøy og nettbaserte plattformer (Eks. Google Drive og Slack)

Personlig kompetanse:

 • Du er serviceinnstilt
 • Du får ting gjort, jobber strukturert og tar ansvar 
 • Du er uredd, fremoverlent og ydmyk
 • Du trives med å jobbe selvstendig 
 • Du våger å dele uferdige idéer, og ønsker innspill fra andre

Vi tilbyr:

 • 6 mnd engasjement (50% stilling), med mulighet for forlengelse
 • En stilling med mye ansvar og stort handlingsrom 
 • Muligheten til å være med å forme et nytt type nettverk i utvikling
 • Muligheten til å bli kjent og jobbe sammen med et stort nettverk av personer og aktører som er opptatt av bærekraftig byutvikling
 • Et team med tverrfaglige og engasjerte kollegaer
 • Kontorplass på nytt Pådrivsenter, Økern
 • Godt arbeidsmiljø, med en åpen og ærlig arbeidskultur
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale

Søknad sendes til 

stina@paadriv.no fortløpende og senest 11.des 

Tiltredelse 

Midten av januar 2020

Spørsmål om stillingen?

Stina Låstad stina@paadriv.no/41607802