Pådriver-workshop om forsøpling

Betabyen

Hvordan kan vi samjobbe om å redusere forsøplingen av byrommene våre?

22. april 2020 arrangerte vi i samarbeid med Bydel Gamle Oslo, Empower Clean City og Sneipfritt en Pådriver-workshop om dette temaet. Og i god Pådriv-ånd hadde vi gode innledere og engasjerte deltakere, som også fikk utvekslet ideer og la seg gjensidig inspirere til videre arbeid.

Det er tydelig at vi er mange aktører med sammenfallende interesser, og et brennende ønske om å gjøre Hovinbyen og Oslo for øvrig til en renere by. Og ja, vi gjør lurt i å samarbeide om å få dette til!

Den som er nysgjerrig på å se seansen, finner opptak her

Se også de faglige innleggene fra innlederne:

Bydel Gamle Oslo v/ Marianne Ekerold Natland

Empower Clean City v/ Emil Blattman

Sneipfritt v/ Andrea Storhaug