Pådrivpartnere utvikler nye boformer

Hovinbyen i Oslo er Norges største byutviklingsprosjekt de neste 30 årene. Hovinbyen skal bli et attraktivt sted å bo, arbeide og oppholde seg i, og vise vei innen klimavennlig og sosialt bærekraftig byutvikling.

I juni 2018 ble Strategisk plan for Hovinbyen vedtatt i Oslo kommune. Her trekkes det frem at Hovinbyen har kvaliteter og utfordringer som gjør området til en spennende plattform for innovasjon, og at løsningene som utvikles her kan være relevante for byer verden over.

Bryn-området er et viktig knutepunkt i Hovinbyen, som skal gjennom en stor transformasjon de neste årene. Valgene vi tar fra og med i dag vil påvirke om vi lykkes med å skape et byområde som rommer mangfoldet av mennesker, aktiviteter og næringer som vi ønsker oss.

Det finnes mange studier som peker på behovet for større variasjon i boligtilbudet for å imøtekomme ønsket om en mer sosialt bærekraftig utvikling, både med tanke på innhold og pris, og som presenterer løsninger for hvordan dette kan oppnås. Men det er så langt få gjennomførte prosjekter i Oslo hvor disse ideene og tankene er testet i praksis.

Det finnes også mange arbeidstakere i Oslo som har for lav inntekt til å kunne bo godt og sentralt i byen, til tross for at jobben de utfører er essensiell for byen skal fungere. Det å ha en fast bolig er viktig i arbeidet mot utenforskap – for å sikre at mennesker ikke faller utenfor samfunnet må både arbeids- og boligsituasjon være stabil/ behov dekket.

Hille Melbye arkitekter og JM Norge, begge partnere i Pådriv har gått sammen med nettverksledelsen i Pådriv om å utvikle et konsept som:

  • – kan danne grunnlag for en mulig utvikling av nye boformer i et godt nærmiljø/bomiljø på Bryn
  • – kan anvendes som en modell og eksempel for utvikling av nye boformer andre steder i Hovinbyen, Oslo og Norge. 

Prosjektet vil spesielt se på hvordan miksen mellom bolig og produksjon/arbeid kan være en ny inngang til å tenke boligutvikling i sammenheng med næringsutvikling.

Prosjektet er støttet av Husbanken og planlegges gjennomført i 2020. Mer informasjon om prosjektet vil deles så snart som mulig, men ta gjerne kontakt med nettverksledelsen i Pådriv hvis du har spørsmål.  

 

Illustrasjon: Rodeo arkitekter