Pådrivsenteret – et hus for bærekraftig byutvikling med rom for alle

Vil du bli en del av Pådrivsenteret?

Er du opptatt av hvordan byene våre utvikles? Vil du være med å skape mer bærekraftige byområder? Ser du etter kontorlokaler, et prosjektkontor, verksteds- eller produksjonslokaler? Eller kanskje et sted for å arrangere konferanser, møter eller nabolagstreff?

Nå søker vi etter leietakere og aktiviteter som kan bidra til at vi får en by med null utslipp av klimagasser, livskvalitet i verdensklasse og hvor ingen ressurser kommer på avveie.

Du driver kanskje egen bedrift, en lokal forening, eller har lyst til å starte noe.  Eller kanskje du jobber i en etablert virksomhet, og ser etter prosjektkontorer hvor dere kan utforske nye måter å arbeide på.

På Pådrivsenteret får du gunstige leiebetingelser, og beliggenhet der hvor byutviklingen skjer akkurat nå, og muligheten til å være med å bygge opp et av verdens fremste miljøer for bærekraftige byer. Innflytting allerede i vår.

Se her for detaljert informasjon om tilbud og betingelser.

Hvis du er interessert i leie plass melder du interesse her: https://forms.gle/DiMNYZjoxbwJUufaA

Hvorfor utvikler vi Pådrivsenteret?

Vi må utforske nye fremgangsmåter for å løse utfordringene verden står overfor. Dette gjelder ikke minst hvordan vi skal gjøre byene våre mer bærekraftige.

Foreningen Pådriv etablerer derfor nå Pådrivsenteret på Økern i Oslo. Et sted hvor vi sammen kan utvikle byområder som vil inspirere verden.

Pådrivsenteret skal være en åpen arena hvor du, som innbygger, næringsliv, kommune og forskningsaktør kan utvikle og realisere ambisiøse idéer sammen med andre. Ved å fokusere på konkrete prosjekter skal Pådrivsenteret bidra til at vi på Økern, Løren og Ulven (Økernområdet) finner, utvikler og tester ideer og løsninger som verden trenger.

Vi tror Økernområdet kan bli verdens mest bærekraftige byområde, et sted hvor vi sammen forstår utfordringene og gjennom samarbeid finner løsninger som eliminerer klimautslipp, gir livskvalitet i verdensklasse og gjør økonomien robust og sirkulær.

Hvem står bak Pådrivsenteret?

Pådrivsenteret AS eies 100% av Foreningen Pådriv, som i skrivende stund har 40 partnere (medlemmer). Pådrivsenteret vil leie store deler av Lørenveien 68 som eies av Oslo Pensjonsforsikring.

Pådriv vil i tiden fremover fortsette dialogen om utviklingen av Pådrivsenteret, med beboere og lokale aktører på Løren, Økern og Ulven, samt med ulike etater i Oslo kommune. Vi ønsker at dette skal bidra til at Oslo og Norge for et unikt hus for bærekraftig byutvikling med rom for alle.

For spørsmål om Pådrivsenteret ta kontakt med Marie Harbo Dahle, marie@paadriv.no