Partnersamling i Pådriv

Mandag 26.oktober samlet de 44 virksomhetene som er partnere i Foreningen Pådriv seg for en oppdatering på alt som skjer i Pådriv Hovinbyen, og ikke minst hvilke planer og fokusområder som er foreslått i 2021.

Den digitale samlingen ble ledet med stødig hånd av Stina Låstad, daglig leder i Foreningen Pådriv. Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær i byråd for finans i Oslo kommune, og Morten Wolden, Kommunedirektør i Trondheim kommune, viste på ulike måter hvordan Pådriv nå har gått fra å være en pilot til å bli en kraft som påvirker bærekraftsutviklingen i Norge. 

Underveis fikk partnerne innblikk i noe av spennet av måter man kan bruke Pådriv på. Blant annet prosjektet Teen Spirit, Klimaetatens bruk av Pådriv for å jobbe med massehåndtering i Oslo, og hvordan bydel Bjerke brukte Pådriv for å utvikle Vollebekk Fabrikker. 

For Pådriv representerer nå en infrastruktur, bestående av nettverk, metoder for samhandling og prosesser for involvering, som kan brukes av alle som er opptatt av en mer bærekraftig by- og samfunnsutvikling. I 2021 vil vi ha et ekstra fokus på fire områder:

  • Boligmangfold
  • Byens tåleevne
  • Sirkulær produksjon
  • Sosial infrastruktur

Her kan du lese mer om fokusområdene

Samlingen inneholdt også gjennomgang av økonomisk status, budsjetter for 2021 og forslag til revidert modell for partnerbidrag ble også gjennomgått. 

Avslutningsvis delte følgende partnere sine tanker om hvordan de vil bruke Pådriv fremover: 

  • OBOS Nye hjem v/Kristine Glomsaker
  • Snøhetta v/Tonje Frydenlund
  • Byårdsavdeling for næring og eierskap v/Jan Fredrik Lockert
  • Ruter v/Claes Kanold
  • Trefokus v/Aasmund Bunkholt

Du kan se hele samlingen i opptak og studere lysarkene som ble vist i mer detalj.