Se hvem som er leietakere på Pådrivsenteret

Vi tror Økernområdet kan bli verdens mest bærekraftige byområde, et sted hvor vi sammen forstår utfordringene og gjennom samarbeid finner løsninger som eliminerer klimautslipp, gir livskvalitet i verdensklasse og gjør økonomien robust og sirkulær. Vi har også stor tro på å teste ut ulike løsninger på veien. Derfor har vi etablert Pådrivsenteret; “en åpen arena hvor du, som innbygger, næringsliv, kommune og forskningsaktør kan utvikle og realisere ambisiøse idéer sammen med andre.” Mer om senteret kan du lese her.

I løpet av sommeren og høsten 2020 har stadig flere leietakere flyttet inn og blitt en del av Pådrivsenteret Vil du vite mer om hvem de er, hva de gjør og hvorfor de ønsker å være en del av dette prosjektet? Les videre, og bli kjent med dem!

CityStudio Oslo 2020

Samskaping, byutvikling og bærekraft er nøkkelord for emnet CityStudio Oslo. UiO, NMBU, OsloMet, AHO og Oslo kommune tilbyr studenter en unik mulighet til å utvikle prosjekter som kan bidra til at Oslo blir en bedre og enda grønnere by å bo i. Studentene skal gjennom dialog med aktører som kommune, næringsliv og innbyggere identifisere og avgrense en utfordring eller et problem, søke mulige løsninger gjennom å designe et egnet prosjekt, og til slutt planlegge, gjennomføre og teste prosjektet i byen.

CityStudio Oslo har fast tilholdssted på Pådrivsenteret høsten 2020!

Mer info om CityStudio Oslo Kontakt: citystudio@uio.no  Instagram: citystudiooslo

Klimaantropologen

Som klimaantropolog jobber Tessa Van der Staak for å gjøre det lettere for folk å leve og velge klimavennlig ved å være med å utvikle tjenester, produkter og systemer som legger til rette for dette. Ved å kombinere antropologiske forskningsmetoder og verktøy fra UX design kartlegges utfordringer og muligheter  for løsninger som promoterer klimavennlig atferd. Formidling er sentralt i dette prosjektet og jeg holder regelmessig workshops og foredrag. 

Jeg er en del av Pådrivsenteret fordi gode og bærekraftige løsninger som regel blir utviklet i samarbeid. Å arbeide fra et senter hvor alle er lidenskapelig opptatt av bærekraftig byutvikling er inspirerende. Dette fysiske stedet gjør det lettere å løfte hverandre opp og skape mer dialog. 

Kontakt: tessa@klimaantropologen – Instagram: Klimaantropologen – Nettsted: www.klimaantropologen.no 

Mycela

Mycela har som mål å produsere 100% nedbrytbare og bærekraftige biomaterialer som er basert på soppmycelium (sopprøtter) og avfall. De er en nyetablert start-up som har fokus på sirkulærøkonomi og bruker naturens egen bioteknologi – sopp kan utnytte diverse avfallsprodukter (tre, tekstil, brygg avfall osv.) som næring og omdanne det til et helt nytt materiale der mycelet fungerer som et lim som binder produktet sammen. Biomaterialet kan deles opp og fungere som gjødsel etter ferdig bruk. 

Vi ønsker å være en del av Pådrivsenteret i håp om samarbeid og idéutveksling på tvers av leietakere som har samme fokus og interesse som oss – nemlig miljøet!

Kontakt: rib_bakkemo@hotmail.com

Tidsrommet

Tidsrommet er lidenskapelig opptatt av gjenbruk. Vi selger brukte møbler og interiør, men leier også ut rekvisitter til film/tv/teater, gjør retro boligstyling og leverer innredning med gjenbruksdesign for kafe/utested/kontor og butikker. 

Vi er glade for å kunne bli en del av et større kreativt miljø på Pådrivsenteret med fokus på gjenbruk og bærekraftig forbruk. Vi er veldig opptatt av byutvikling, og er spente på hvordan Hovinbyen vil utvikle seg i årene som kommer. Tror gode uterom og bygninger med åpne og inviterende førsteetasjer er de viktigste faktorene for god byutvikling. 

Kontakt: post@tidsrommet.no Instagram: Tidsrommet 

Onkel Trolls Spiskammer

Onkel Trolls Spiskammer er en liten sankebedrift som driver med sanking av sopp og nyttevekster i norsk natur. Mye av det vi sanker videreforedler vi til ferdige produkter og noe leverer vi ferskt til restauranter. Vi holder også kurs og arrangerer sanketurer i de forskjellige sesongene.

Vi håper å ta i bruk kjøkkenet på Pådrivsenteret så vi kan øke produksjonen og muligens arrangere kurs der.

Kontakt: post@onkeltroll.no – Nettside: www.onkeltroll.no – Instagram: onkeltrolls  

Kompass & Co

Kompass & Co er en sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser og omgjør disse til mestringsarenaer for Oslo-ungdom i svært sårbare omstendigheter. Vårt arbeid med ungdom baseres på filosofien om at alle mennesker ønsker å være selvstendige og selvforsynt i sitt eget liv. Og at de selv har løsningen på endring og forandring. På grunn av ekstreme belastninger og påkjenninger i deres liv har de mistet tro, håp og tillit til verden, samfunn, deres nettverk og ikke minst til seg selv; de har mistet sitt kompass. Gjennom et egenutviklet ungdomsprogram får de tid og mulighet til å bearbeide sine erfaringer, gjenkjenne egne ressurser og utvikle ny kompetanse på en annen måte enn de er vant til. Resultatet er at de blir bevisst sitt ansvar om aktiv deltakelse i sitt eget liv. 

September 2020 tok vi over driften av kantina på Pådrivsenteret og her skal vi skape en nærmiljøkantine for de som enten jobber hjemme eller trenger en kantineløsning som både leverer fantastisk god mat og gir ungdommene våre en mulighet til å skinne. Pådrivsenteret blir base for KompassMat sitt produksjonskjøkken. Her vil våre ungdommer jobbe med matlaging og menyutvikling av overskuddsråvarer under oppfølging og veiledning av våre miljøarbeidere, arbeidsledere og kokker. KompassMat er en underavdeling hos Kompass & Co, hvis fokus er på å implementere de sirkulærøkonomiske prinsipper innenfor segmentet matsvinn.

Nettside: http://kompassogco.no/kompassmat/ 

Barnas Open House (BOHO)

Målet med BOHO er å gi barn og ungdommer muligheten til å oppleve og lære om arkitektur og alt dette feltet innbærer. Vi ønsker å lage en arena der barn og ungdom kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå arkitektur og stedsforming.

BOHO inviterer og setter opp et samarbeid mellom arkitekter, designere og kunstnere. De skal jobbe med barn og ungdom på deres premisser og ha som mål å gjøre barna og ungdommene mer bevisst på sin rolle i bærekraftig byutvikling og bokvalitet i byen i fremtiden.

Vi ønsker å inspirere neste generasjon av Oslos innbyggere og øke deres bevissthet om arkitektur og rommene mellom bygningene i byen. På denne måten vil vi øke deres kompetanse og gjøre dem til kompetente deltakere i fremtidens diskusjoner om bærekraftig byutvikling. 

Kontakt: keyna@barnasopenhouse.no – Nettside: https://www.barnasopenhouse.no/ 

Seas of Norway

Seas of Norway is a seaweed farming company developing a natural based bio filtration cultivation system. Using the nutrients from aquaculture waste as a resource ‘SoN’ will produce sustainable, eco friendly biomass not competing for land resources ultimately allowing for the creation of new food, feed, materials and biomedical products. 

As a fledging startup we value new thinking and creative minds. Being surrounded by similar people pushing various industries experiencing challenges, success and failure is important to our development, Padriv can create a platform for shared understanding, knowledge, connections and friendship. Not only is the physical space important to establish our company but also the people involved to have a positive creative forward thinking attitude to help others break the mould and meet their goals. We feel this is the only way Norway will meet the future challenges facing us and Padriv offers the perfect platform.

Posten

Buddy Mobility er et oppstartsselskap som tar mål av seg å løse dagens transport- og mobilitetsproblemer i byene. Deres ultimate mål er å utvikle en transportplattform som flytter både mennesker og ting inn, ut og rundt i byen basert på robotteknologi. Buddy Mobility har en strategi der de eksperimenterer seg frem til målet ved å gjennomføre prosjekter og dra læring av disse. Prosjektene gjennomføres som Open Innovation – prosjekter der flere selskaper bruker prosjektene for egen innovasjon og testing av teknologi. Buddy Mobility er integratoren i disse kosortiumene.

Det første prosjektet dreier seg om å utvikle en autonom, rullende pakkeboksrobot som kjører ut postpakker for Posten. Piloten som markerer avslutningen på dette prosjektet gjennomføres på Løren. Eventuelle spin offs av denne piloten har Buddy Mobility lyst til at skal skje på Løren og vi er på Pådriv for å bygge nettverk i Hovinbyen for dette.  

Kontakt: morten@buddymobility.no / 91849035 – Facebook: https://www.facebook.com/BMobility 

Moving Mamas

Moving Mamas AS er en sosialentreprenør for og med innvandrerkvinner.

Vi skaper sosial verdi gjennom utvikling av mennesker og muligheter,

og kundeverdi gjennom å samskape redesignprodukter og gode tjenester innen søm og drift av spiserom. Vår visjon er MIA – Muligheter, Inntekt, Arbeid – for alle kvinner. Dette skal vi få til sammen med gode samarbeidspartnere.

Vi er en del av Pådrivsenteret fordi vi ønsker å bidra til at flere kvinner kommer videre i arbeid i nærmiljøet på Økern og Løren, og ønsker ellers å koble oss på og være en del av og en ressurs i nærmiljøet. 

Kontakt: post@movingmamas.no – Nettside: https://movingmamas.no/