Spir Oslo høster fra Pådriv!

Elisabeth Erlandsen

«Jeg leder en arbeids- og inkluderingsbedrift», forklarer Elisabeth Erlandsen i Spir Oslo. «Vi er heleid av Oslo kommune og utdanner fagfolk samfunnet trenger. En av våre viktigeste kunder er NAV»

«Spir Oslo og jeg ble introdusert for Pådriv gjennom samfunnsinkubatoren SoCentral. Jeg skjønte med en gang at her har jeg med min bakgrunn mye å bidra med inn i nettverket, samtidig som Spir Oslo kan få hjelp til å bli mer bærekraftig av de ressurssterke Pådrivene».

Pådriv er et nettverk som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Pådriv både utvikler egne prosjekter og bistår deltakerne i nettverket med å utvikle sine prosjekter. Styrken ligger i nettverkets medlemmer, Pådrivene, og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.
«Måten som Pådriv er bygget på – at alle partnere er likeverdige uansett hvor stor bedrift du kommer ifra – er helt essensiell for at nettverket skal lykkes. Det at alle blir hørt og at nettverket ikke er et lobbyorgan for organisasjoner med en egeninteresse er viktig. Som partner i Pådriv er du med å skape løsninger for felleskapet.»

Spir høster fra Pådriv

Spir Oslo har også benyttet seg av Pådriv-nettverket for å utvikle sin virksomhet i en mer bærekraftig retning. Gjennom Pådriv har bedriften kommet i kontakt med både forretningsutviklere og arkitekter som har bidratt til en ny mer bærekraftig strategi for fremtiden. Om ikke alt for lenge håper Elisabeth Erlandsen på grønt lys for både oppgradering av sine 6000m2 store lokaler på Økern i Hovinbyen og nye forretningsplaner. «I fremtiden skal både gjenbruk og samhandling med innbyggene rundt bedriften stå i sentrum for aktivitetene», sier hun.