Statusrapport første halvår 2020

Sommeren er her, og ferien nærmer seg for mange av oss. Vi legger snart et ekstraordinært halvår bak oss, hvor vi til tross for stor usikkerhet og omveltninger i hverdagen har greid å drive Pådriv i Hovinbyen videre, og har satt i gang flere nye prosjekter.

I denne rapporten finner dere en oppsummering av hva vi sammen har fått til første halvår av 2020, og hva som står på agendaen til høsten.