Teen Spirit

Gladiator

Hvem som står bak

Gladiator Education

Behovet

Verdens Helseorganisasjon anbefaler minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag for barn og unge. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard. I Norge og i store deler av verden er vi ikke i nærheten av å nå dette målet for veldig mange i gruppen 16-20år. Vi trenger å utfordre ungdommen selv til å finne ut av utfordringen: «gjøre fysisk aktivitet gøy for ALLE».

Løsningen

Teen Spirit, som er et samarbeidsprosjekt mellom Gladiator, Bjerke videregående skole og Ungt Entreprenørskap, skal gjennom skoleåret involvere og skape eierskap hos elevene og skolens ansatte i utvikling, gjennomføring og oppfølging av løsninger på utfordringene:

Hvordan kan vi skape bevegelsesglede i skolehverdagen for alle elever?

Hvordan kan man gjøre en «time» fysisk aktivitet til den kuleste timen på skolen?

Det skal gjennomføres fire innovasjonscamper med elever, lærere og ledelse på Bjerke vgs. i løpet av året. Den første fant sted 7. juni 2018. Campene gjennomføres etter Ungt Entreprenørskaps metodikk. Ønsket er å få opp mange mulige løsninger. Disse skal gjennom skoleåret testes ut på skolen. Det viktigste målet er å få de minst aktive i gang med det vi kaller bevegelsesglede. Vi vil finne ulike kombinasjoner innenfor – aktiv læring, gaming, spill, sosial samhandling, lek, idrett, lavterskelaktivitet og annet.

Målet er å fremme fysisk aktivitet i videregående skole og skape et verktøy som kan overføres til andre skoler.

Kontakt

Tor Sandnes, prosjektleder
tor.sandnes@gladiator.no
www.aball1.no