Prosjektleder for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

Vil du bidra til å skape et attraktivt innovasjonsdistrikt i Hovinbyen hvor fremtidens næringsliv, nye arbeidsplasser og bærekraftig byutvikling står i fokus? 

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen tar utgangspunkt i Økern, Ulven og Haraldrud. Dette byområdet er i en rivende utvikling, og preges av boligbygging, utvikling av Økern sentrum og Ulven, samt næringspark-/kretsløpsparkområdene ved Haraldrud. Potensialet for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser er stort. 

Partnerne i Innovasjonsdistrikt Hovinbyen går nå sammen om å løfte frem området med utgangspunkt i sirkulærøkonomi og i å utvikle området som en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig byutvikling. Oslo kommune, Pådriv, Construction City, Oxer eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben Yrkesarena, Steen & Strøm og Obos Bolig Ulven utgjør styringsgruppen for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, og vi har betydelige ambisjoner for prosjektet:

 • – Styrke Oslo som kunnskapsby i et fruktbart samspill mellom fremragende kompetansemiljøer, offensive bedrifter og kompetent kapital.
 • – Helhetlig flerfunksjonell utvikling av området
 • – Etablering av gode byrom som binder området sammen og danner møteplasser, med gode forhold for gående og syklende
 • – Utvikling av nettverk  innen sirkulærøkonomi og bærekraftig byutvikling
 • – Utvikling av området som test- og demonstrasjonsarena

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Les mer her.

Vi søker nå etter en prosjektleder som kan koordinere og drive frem utviklingsarbeidet. Stillingen vil ha sitt ansettelsesforhold hos foreningen Pådriv og rapportere til styringsgruppen i Innovasjonsdistrikt Hovinbyen. 

Arbeidsoppgaver:

 • – Drive frem prosjektet Innovasjonsdistrikt Hovinbyen
 • – Ansvar for å utvikle og implementere strategien til Innovasjonsdistrikt Hovinbyen sammen med styringsgruppen
 • – Styrke samspillet mellom relevante aktører i akademia, næringslivet og det offentlige
 • – Koordinere og bidra til områdets utvikling sammen med partene i området
 • – Kommunikasjons- og profileringsarbeid

Stillingen vil innebære tett samarbeid med styringsgruppen og dens medlemmer, samt fremtidige samarbeidspartnere, og virkemiddelapparatet.

Vi søker etter en ambisiøs prosjektleder med:

 • – Høyere utdannelse
 • – Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse, gjerne fra bedriftsnettverk eller andre nettverk
 • – God kjennskap til beslutningsprosesser i privat og offentlig sektor
 • – God kjennskap til og erfaring med by-og næringsutvikling

Av egenskaper ønsker vi en prosjektleder som:

 • – Er en selvgående relasjonsbygger
 • – Trives med prosjekt- og teamarbeid
 • – Ser muligheter der andre ser hindringer
 • – Evner å se sammenhenger og være en brobygger på tvers av fag, bransje og sektor
 • – Evner å skape entusiasme for endring og nye utfordringer
 • – Er analytisk og strukturert
 • – Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • – Er praktisk og handlekraftig

Vi tilbyr:

 • – Prosjektstilling 2 år, med mulighet for forlengelse (oppstart høst 2020)
 • – 100% stilling
 • – Lønn og betingelser etter avtale
 • – Arbeidssted hos Co-Lab Construction City, Pådrivsenteret og hos andre partnerne i Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

Søknadsfrist: 28.august

Søknad sendes til: stina@paadriv.no

Kontaktpersoner:
Stina Låstad, Nettverksleder i Pådriv, stina@paadriv.no, 41607802

May Hald, Spesialrådgiver i byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune. may.hald@byr.oslo.kommune.no, 942 76 498

(Foto: Werner Anderson)