Utsatt: Vi søker vertskap til Pådrivsenteret

På grunn av usikkerhet rundt finansiering har vi valgt å utsette ansettelsen av vertskap for Pådrivsenteret.

Vil du være med å gjøre Oslo til en bedre og mer bærekraftig by? En by som er god å bo i både for oss nå, og for fremtidige generasjoner?

Er du glad i å være vertskap og legge til rette for at folk trives og møtes?

Da håper vi du er interessert i å være vertskap i Pådrivsenteret!

Pådrivsenteret er Oslos nye hus for bærekraftig byutvikling.  En åpen og nøytral arena hvor du, som innbygger, næringsliv, kommune og forskningsaktør kan komme sammen for å lære om, påvirke, utvikle, og realisere ambisiøse idéer innen bærekraftig byutvikling. 

Ved å fokusere på konkrete prosjekter skal Pådrivsenteret bidra til at Økern, Løren og Ulven (Økernområdet) finner, utvikler og tester ideer og løsninger som verden trenger.

Pådrivsenteret AS eies 100% av Foreningen Pådriv, en samfunnsdugnad som driver frem en mer bærekraftig byutvikling og som i skrivende stund har over 40 partnere (medlemmer). Pådrivsenteret utvikles nå i Lørenveien 68 som eies av Oslo Pensjonsforsikring.

Nå søker vi etter deg som ønsker å bidra til at alle som leier plass og besøker Pådrivsenteret får en god opplevelse! I første omgang er dette en 50% prosjektstilling ut 2020. Du vil jobbe tett sammen med den øvrige nettverksledelsen i Pådriv.

Les mer om Pådrivsenteret i denne artikkelen, og se denne presentasjonen for mer informasjon om lokalene og de ulike tilbudene.

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • – Være vertskap for eksisterende leietakere og gjester
 • – Ta i mot og følge opp nye leietakere
 • – Praktiske drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lokalene
 • – Administrative rutineoppgaver knyttet til leietakere og Pådrivsenteret (skrive og forvalte kontrakter, holde orden på møtereservasjoner, oppdatere hjemmeside mm.)
 • – Planlegge, invitere til, og gjennomføre  arrangementer
 • – Holde omvisninger for gjester
 • – Bygge en inkluderende og mangfoldig kultur
 • – Være synlig tilstede i lokalene 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • – Serviceinnstilt, gjerne med erfaring fra serviceyrker
 • – Erfaring med å håndtere mange, varierte og praktiske oppgaver
 • – Gode kommunikasjonsevner både som formidler og som lytter
 • – Gode norsk- og/eller engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlig egenskaper 

 • – Åpen og sosial
 • – God ordenssans
 • – Ikke redd for å ta i et tak
 • – Praktisk anlagt
 • – Samfunnsengasjert

Vi tilbyr

 • – En 50% prosjektstilling i 4-6 måneder, men mulighet for forlengelse og utvidelse
 • – Muligheten til å være med å forme og utvikle Pådrivsenteret
 • – Mulighet for egen faglig utvikling og tilgang på et stort nettverk
 • – Arbeidssted på Pådrivsenteret på Økern 
 • – Godt arbeidsmiljø, med en åpen og ærlig arbeidskultur
 • – Oppstart gjerne så snart som mulig, og senest 1. oktober 2020
 • – Lønn og øvrige betingelser etter avtale

Vi vil tilrettelegge for at stillingen kan kombineres med annet arbeid. 

Kontaktpersoner:
Stina Låstad, Nettverksleder i Pådriv, stina@paadriv.no, 41607802

(Foto: Nabeeh Saman)