Vil du være med å kikke inn i fremtiden?

Pådriv er i gang med å utvikle strategi for en ny strategiperiode (2022-2025), og som en del av dette arbeidet ønsker vi å kikke inn i fremtiden sammen med både Pådrivere og Partnere. 

Vi inviterer til en inkluderende prosess, hvor vi tar i bruk framtidsscenario-metodikk. Dette er en kjent metode for å kunne planlegge langsiktig, vurdere ulike alternativer og treffe riktige beslutninger. Det er et verktøy som lar oss tenke fritt om hvordan framtiden kan bli. Metodikken som skal tas i bruk har blitt utviklet og brukt i DOGAs prosjekt «Rurale framtider», og det er en innovativ form for medvirkning og samskaping. Klarer vi å ta et skritt vekk fra våre umiddelbare begrensninger, gå inn i en morgendag som er helt åpen, og undersøke scenarier for en nær alternativ fremtid?

Har du lyst å være med, lære om metodikken og samtidig ta en aktiv rolle i utforming av Pådrivs neste strategi?

Hvis du har sans for prosessledelse, er nysgjerrig og har tid, vil vi gjerne høre fra deg. I første omgang har vi fire prosessleder-roller som er «up for grabs».

Hvorfor skal du være med på dette?

  1. Forstå hvordan vi kan bruke fremtiden som et verktøy.
  2. Lære noe nytt og utvide din verktøykasse.
  3. Oppleve en prosess som er preget av samarbeid, medvirkning og samskaping.
  4. Workshopene vil gjennomføres fysisk (intensjon) og etter så mange måneder med digitale møter, skal det bli godt å kjenne på «real life» igjen

Hva innebærer det å være med som prosesseleder?

Helt praktisk betyr det å være med på følgende møtepunkter:

Har du spørsmål, eller vil du være med? Ta kontakt med Chris McCormick fra DOGA (partner i Pådriv) på cm@doga.no/+47 9229 5070

Foto