Gi oss beskjed om at du er en Pådriver

Pådriv jobber for å gjøre Hovinbyen i Oslo til et pulserende og levende byområde, hvor bærekraft gjennomsyrer alle deler av byutviklingen. For å få til dette må vi skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse i Pådriv fremover?

Meld deg som Pådriver ved å fylle ut skjemaet her!

Som Pådriver får du:

 • – bidra til å skape en mer bærekraftig verden
 • – være med å påvirke hvordan Hovinbyen og Oslo kan bli et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling
 • – utvidet eget nettverk og anerkjennelse for å vise handlekraft
 • – muligheten til å engasjere deg i prosjekter, som viser hvordan det er mulig å møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig
 • – tilgang til møteplasser og et nettverk av handlekraftige, utålmodige og engasjerte mennesker, hvor det er kort vei fra idé til handling
 • – tilgang på ny kunnskap og kompetanse ved å samarbeide med folk som har annen faglig bakgrunn

Hva skjer når du har blitt en Pådriver?

 • – Du blir invitert inn i Pådriver-nettverket
 • – Du inviteres til faste Pådriver-dager og samlinger
 • – Du får informasjon om prosjekter og oppgaver hvor du kan bidra, samt tilgang til andre Pådrivere

Eksempler på hvordan Pådrivere bidrar

Utvikling av konkrete prosjekter

 • – Delta på Pådriversamlinger for å bidra med din kompetanse på konkrete problemstillinger
 • – Delta på 1-times rådgivingsmøte med relevante Pådriv-prosjekter, for å gi innspill og dele nettverk/kompetanse
 • – Skape nye prosjekter og/eller være med å utvikle allerede eksisterende prosjekter
 • – Bidra i arbeidet med å realisere prosjekter

Kommunikasjon

 • – Være ambassadør for Pådriv
 • – Eventproduksjon
 • – Holde presentasjoner om Pådriv
 • – Selge inn Pådriv hos organisasjoner
 • – Rekruttere andre miljøer til Pådriv-nettverket
 • – Rekruttere / mobilisere ungdom
 • – Rekruttere finansielle og prosjekterende bidragsytere
 • – Få med eiendomsutviklere i utvikling av prosjekter
 • – Fremme inkludering av flyktninger

Finansiering

 • – Identifisere finansieringsmuligheter
 • – Bidra med skriving/korrektur på søknadsarbeid
 • – Lede søknadsarbeid

Verktøy

 • – Utvikling av web-løsninger
 • – Utvikling av portal for å koble potensielle fyrtårn-prosjekter til finansiering

Forskning

 • – Skrive forskningssøknader

Meld deg som Pådriver ved å fylle ut skjemaet her!