Bli Pådriver

Som Pådriver blir du del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Bli med på å gjøre steder i Hovinbyen mer levende og bærekraftig!

Bli en Pådriver!

Meld inn prosjekt

Prosjekt i Hovinbyen? Da kan du søke om å få hjelp av Pådrivpartnerskapet. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, Pådriv kan bidra!

Meld inn prosjekt!

Partnerskap

Pådriv er organisert som en ideell forening, hvor Partnerne er foreningens medlemmer. Som Partner er du med og bestemmer utviklingen av Pådriv.

Mer om å bli partner

Bli Pådriver

Som Pådriver får du:

 • Bidra til å skape en mer bærekraftig verden
 • Være med å gjøre Hovinbyen til et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling
 • Utvidet eget nettverk og anerkjennelse for å vise handlekraft
 • Muligheten til å engasjere deg i prosjekter, som viser hvordan det er mulig å møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig
 • Tilgang til møteplasser og et nettverk av handlekraftige, utålmodige og engasjerte mennesker, hvor det er kort vei fra idé til handling
 • Tilgang på ny kunnskap og kompetanse ved å samarbeide med folk som har annen faglig bakgrunn

Hva skjer når du har blitt en Pådriver?

Spørsmål? ta kontakt med sandra@paadriv.no

Fyll ut skjema og meld deg som pådriver
Pådriver-ikon

Eksempler på hvordan Pådrivere bidrar:

Utvikling av konkrete prosjekter

 • Delta på Pådriversamlinger for å bidra med din kompetanse på konkrete problemstillinger
 • Delta på 1-times rådgivingsmøte med relevante Pådriv-prosjekter, for innspill og nettverk/kompetansedeling
 • Skape nye prosjekter og/eller være med å utvikle allerede eksisterende prosjekter
 • Bidra i arbeidet med å realisere prosjekter

Forskning

 • Skrive forskningssøknader

Kommunikasjon

 • Være ambassadør for Pådriv
 • Eventproduksjon
 • Holde presentasjoner om Pådriv
 • Selge inn Pådriv hos organisasjoner
 • Rekruttere andre miljøer til Pådriv-nettverket
 • Rekruttere / mobilisere ungdom
 • Rekruttere finansielle og prosjekterende bidragsytere
 • Få med eiendomsutviklere i utvikling av prosjekter
 • Fremme inkludering av flyktninger

Finansiering

 • Identifisere finansieringsmuligheter
 • Bidra med skriving/korrektur på søknadsarbeid
 • Lede søknadsarbeid

Verktøy

 • Utvikling av web-løsninger
 • Utvikling av portal for å koble potensielle fyrtårn-prosjekter til finansiering