Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Arena for massehåndtering

22 september @ 08:30 - 11:30

Foto- NGI

Hvordan skal vi få til en sirkulær massehåndtering for alt som skal bygges i Hovinbyen? 

På forrige arenasamling jobbet vi med to konkrete forslag til pilotprosjekter – ett for en massehub, og ett for massedata. Siden sist har en tverrsektoriell arbeidsgruppe med deltakere fra kommunen, entreprenører og forskning gått sammen om å utarbeide og sende en søknad til Oslo kommune for finansiering av pilot for massehub. En annen arbeidsgruppe er straks i gang med en lignende søknad for massedata.

På samlingen vil du høre siste nytt om disse pilotene, og hvordan du kan bidra i å utvikle dem. Mer info om program kommer fortløpende!

Framover vil Pådriv ha mulighet for fysisk og digitalt oppmøte på alle sine arrangementer. Du kan enten komme til Pådrivsenteret på Økern for arrangementet og delta på lunsj etter samlingen, eller du kan være med digitalt i Zoom. Når du melder deg på velger du på hvilken måte du ønsker å delta.

Oppsummeringer fra de første samlingene, kunnskapsgrunnlag, en visuell framstilling av massereisen og mer materiale er tilgjengelig i denne åpne ressursmappen for arenaen.

Om arena for massehåndtering

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. Nå samler en rekke aktører seg for i samarbeid å finne nye og innovative løsninger innen sirkulær massehåndtering.  

I 2020 skal det gjennomføres en serie av samlinger og utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil skal være like relevant i andre byer og byområder. Arenaen bygger på flere åpne samlinger i Pådriv fra oktober 2019 til mars 2020.

Foreningen Pådriv leder samarbeidet i 2020. Oslo kommune, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Oslo og Akershus,  Ecoloop og Norges Geotekniske Institutt (NGI) bidrar med både økonomisk støtte og deltar i styringsgruppen.

Arenaen skal bidra til: 

  • – betydelig CO2 reduksjon innen 2025
  • – økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
  • – økonomisk gevinst for både private og offentlige aktører
  • – økt livskvalitet hos innbyggere

I 2020 skal vi

  • – Gjennomføre 4 åpne samlinger
  • – Få i gang minst  2 pilotprosjekter
  • – Bygge tillit og samarbeidskultur
  • – Involvere nye og annerledes stemmer
  • – Utvikle nye ideer og løsninger
  • – Samarbeide med andre lignende initiativ, f. eks Bærum Ressursbank

PROGRAM (Oppdateres løpende)

0830 Registrering og kaffe / Tid til å ordne innlogg i Zoom

0845 Velkommen og oppdatering v/Marie Harbo Dahle, Pådriv
Hva har skjedd siden sist
Hva skal vi gjøre i dag

0900 Arbeidsøkt

1000 Kaffepause

1010 Arbeidsøkt fortsetter

1120 Felles oppsummering og veien videre
Avslutning og kort info om hva som skal skje videre

1130 Lunsj / Avslutning

Detaljer

Dato:
22 september
Tid
08:30 - 11:30

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no

Sted

Pådrivsenteret
Lørenveien 68
Oslo, Norge
+ Google-kart