Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Arenasamling for sirkulær massehåndtering

9 mars @ 12:30 - 15:30

Foto- NGI

Vårens samling for sirkulær massehåndtering blir 9. mars, og denne gangen skal vi jobbe videre med de ulike pilotprosjektene som er i gang. Samlingen avholdes digitalt på Zoom.

Siden forrige samling i november 2020 har arenaens pilotprosjekt Massehub fått støtte fra Oslo kommunes tilskuddsordning for test- og utviklingsprosjekter, og arbeidsgruppa er i gang med planlagte aktiviteter. På arenasamlingen vil vi jobbe videre med dette prosjektet sammen. Vi skal også gi innspill til et kartleggingsprosjekt for urbane massehuber som Norconsult utfører på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten. Velkommen til årets første samling!

Er du ny i arenaen, eller trenger du å friske opp litt siden forrige gang? Oppsummeringer fra samlingene, kunnskapsgrunnlag, en visuell framstilling av massereisen og mer materiale er tilgjengelig i denne åpne ressursmappen for arenaen.

Om Pådriv-arena for massehåndtering

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. Nå samler en rekke aktører seg for i samarbeid å finne nye og innovative løsninger innen sirkulær massehåndtering.  

Vi utvikler konkrete pilotprosjekter, og samler aktører på tvers for å jobbe med disse. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil skal være like relevant i andre byer og byområder.

Foreningen Pådriv leder samarbeidet, som startet i 2019. Oslo kommune ved Klimaetaten, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Oslo og Akershus, Ecoloop og Norges Geotekniske Institutt (NGI) bidrar med både økonomisk støtte og deltar i styringsgruppen.

Arenaen skal bidra til: 

  • – betydelig CO2 reduksjon
  • – økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
  • – økonomisk gevinst for både private og offentlige aktører
  • – økt livskvalitet hos innbyggere

I 2021 skal vi

  • – Gjennomføre 2 åpne arenasamlinger (høst og vår)
  • – Videreutvikle pilotprosjekter for massehub og massedata, og vurdere nye pilotprosjekter
  • – Fortsette å bygge tillit og samarbeidskultur, involvere nye og annerledes stemmer, og utvikle nye ideer og løsninger
  • – Samarbeide med andre lignende initiativ, f. eks Bærum Ressursbank

Foto: NGI

Detaljer

Dato:
9 mars
Tid
12:30 - 15:30

Sted

Digital samling

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no