Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Arenasamling for sirkulær massehåndtering

26 november @ 09:00 - 11:00

Foto- NGI

På årets fjerde og siste samling i arena for massehåndtering kommer direktøren for Oslobygg KF, Eli Grimsby, for å fortelle om ambisjoner og planer for det helt nye eiendomsforetaket. Samlingen avholdes digitalt på Zoom.

Oslo kommune skal slå sammen Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet til nye Oslobygg KF. Det nye foretaket vil etter planen være operativt august 2021.

Oslobygg blir en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med rundt 600 ansatte og ca. 2,5 millioner kvadratmeter eiendom. Frem mot 2023 skal Oslobygg investere for ca. 35 milliarder kroner. (Kilde: Oslo kommunes nettsider)

Vi vil også få en oppdatering på arbeidet som skjer i Miljødirektoratets tverrfaglige prosjektgruppe på massehåndtering fra deltaker Tore Gulli i Bærum Ressursbank, og planlegge for initiativer og pilotprosjekter i 2021.

Er du ny? Oppsummeringer fra samlingene, kunnskapsgrunnlag, en visuell framstilling av massereisen og mer materiale er tilgjengelig i denne åpne ressursmappen for arenaen.

 

 • PÅMELDING VIA DENNE LENKEN
 • Påmeldingsfrist: onsdag 25. november kl. 15
 • Zoom-lenke sendes ut til alle påmeldte etter påmeldingsfristen.

Om arena for massehåndtering

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. Nå samler en rekke aktører seg for i samarbeid å finne nye og innovative løsninger innen sirkulær massehåndtering.  

I 2020 skal det gjennomføres en serie av samlinger og utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil skal være like relevant i andre byer og byområder.

Foreningen Pådriv leder samarbeidet i 2020. Oslo kommune ved Klimaetaten, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Oslo og Akershus,  Ecoloop og Norges Geotekniske Institutt (NGI) bidrar med både økonomisk støtte og deltar i styringsgruppen.

Arenaen skal bidra til: 

 • – betydelig CO2 reduksjon
 • – økt gjenbruk og mer effektiv håndtering av masser i Hovinbyen
 • – økonomisk gevinst for både private og offentlige aktører
 • – økt livskvalitet hos innbyggere

I 2020 skal vi

 • – Gjennomføre 4 åpne samlinger
 • – Få i gang minst 2 pilotprosjekter
 • – Bygge tillit og samarbeidskultur
 • – Involvere nye og annerledes stemmer
 • – Utvikle nye ideer og løsninger
 • – Samarbeide med andre lignende initiativ, f. eks Bærum Ressursbank

Foto: NGI

Detaljer

Dato:
26 november
Tid
09:00 - 11:00

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no