Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Digital Pådriversamling: Videreutvikling av Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA)

7 desember @ 12:00 - 14:30

Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling. På Pådriversamlinger møtes nysgjerrige aktører for å utveksle erfaringer og diskutere konkrete problemstillinger – for å hjelpe prosjekter videre.

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA) ble opprettet i 2019. Senteret har som formål å “fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi”.

Mandag 7. desember inviterer vi til en digital Pådriversamling

Vi ønsker å samle kunnskap, innsikt og ideer om hvordan senteret kan og bør videreutvikles for å være og bli den aktøren fagområdet har behov for. 

Vi er spesielt ute etter følgende type deltakere:

  • – Aktører innen urbant landbruk
  • – Kompetansemiljøer
  • – Profesjonelle aktører/bedrifter innen urbant landbruk
  • – Lag og organisasjoner
  • – Offentlig sektor (etater og virksomheter)
  • – Virkemiddelapparatet
  • – Studenter
  • – Pådrivere som er nysgjerrige og har lyst til å bidra

Digitalt har vi ingen begrensninger på antall deltakere – så spre gjerne informasjon til andre du tenker bør vite om dette! Meld deg på her

PROGRAM (foreløpig)

Kl. 12.00 Velkommen og innsjekk 

Kl. 12.15  Faglige innlegg ved  

  1. 1. Trine Hvoslef-Eide, Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA) 

Hvorfor et Nasjonalt senter for urbant landbruk? 

2. Guri Tveito, Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

Departementenes arbeid med nasjonal strategi for urbant landbruk 

3. Anders Capjo, U.Reist

Praktisk Case – om takhagen på Økern Portal

Kl. 12.45  Spørsmål og svar

Kl. 13.00 Arbeid i grupper med problemstilling (se under)

Kl. 14.00 Oppsummering i plenum

Kl. 14.30 Takk for i dag

 

Vi skal jobbe i grupper med denne problemstillingen: 

Hvordan kan og bør Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA) videreutvikles for å være og bli den aktøren fagområdet har behov for ?

NCUA har siden oppstarten i februar 2019 hatt et fokus på å samle de faglige ressursene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som kan knyttes opp mot urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi. Nå har vi alle universitetets sju fakulteter med og er godt på vei med å etablere en mastergrad i urbant landbruk med oppstart høsten 2021. Vi ønsker nå at den videre utviklingen av senteret skal skje i tett samarbeid med aktører innen urbant landbruk, slik at senteret kan ha størst mulig relevans for utviklingen på feltet. Spørsmålet blir derfor, hva ønsker dere, som aktører innen urbant landbruk dere fra et senter for urbant landbruk med base i akademia?

Gitt dagens smittevernsregler vil arrangementet gjennomføres digitalt. Du vil få tilsendt en Zoom-lenke til arrangementet i forkant av samlingen, gitt at du har meldt deg på her: lenke til påmelding

 

Foto: Jose L Vilchez / Shutterstock.com

Detaljer

Dato:
7 desember
Tid
12:00 - 14:30

Sted

Digital samling