Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner

20 mai @ 09:00 - 11:00

Dialogkonferanse om økt sirkulær materialutnyttelse i byggebransjen

Torsdag 20. mai kl. 09-11 på Zoom

Foreningen Pådriv, Resirqel og Statsbygg vil tilrettelegge for økt ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsvirksomhet.

Vi har derfor opprettet den ideelle virksomheten Sirkulær Ressurssentral AS som skal tilrettelegge for et bredt samarbeid i bransjen ved å tilby leie av lager, og opprette en handelsplass for ombruksmaterialer. I tillegg skal vi etablere et kunnskapssenter om sirkulær materialforvaltning. På sikt vil vi også tilby verksted og fasiliteter for testing, prosessering og foredling av overskuddsmaterialer. Samtidig ønsker vi å være et positivt bidrag til nærmiljøet ved å tilby kurs og informasjon om ombruk.

Sirkulær Ressurssentral vil etablere seg i en pilotfase på Økern torg i Hovinbyen. Etablering og pilotdrift er delvis finansiert av Statsbygg, og vi jobber nå med å hente ytterligere finansiering fra SmartOslo og andre bidragsytere. Vi søker også samarbeidspartnere som kan bidra til at Sirkulær Ressurssentral skaper økt bevissthet og kunnskap rundt ombruk av byggematerialer.

I dialogkonferansen vil vi presentere Sirkulær Ressurssentral, og ha en dialog om hvordan vi sammen kan skape verdier for Oslo kommune, bygg- og anleggsbransjen, nærmiljøet og Norge.

Dialogkonferansen vil ha innledere fra Oslo Kommune, Statsbygg og Sirkulær Ressurssentral.

Sirkulær Ressurssentral har inngått avtale med Oslo Kommune om leie av tomt på Økern Torg.

Sirkulær Ressurssentral har inngått avtale med Oslo Kommune om leie av tomt på Økern Torg.

Sirkulær Ressurssentral har inngått avtale med Oslo Kommune om leie av tomt på Økern Torg.

Sirkulær Ressurssentral har inngått avtale med Oslo Kommune om leie av tomt på Økern Torg.

Detaljer

Dato:
20 mai
Tid
09:00 - 11:00