Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Ny arena for boligmangfold

24. november 2020 @ 16:00 - 19:00

Boligmarkedet og boligutbyggingen i Norge har konsekvenser for enkeltindivider sine muligheter for å bo, og for hvor mangfoldige og varierte byområder og nabolag vi får. Hva slags boliger bygger vi, og hvilke modeller bør finnes for eierskap og utleie? Hvordan bygger og tilrettelegger vi for gode nabolag og gode bomiljøer? Byggebransjen er også en av de store kjempene innen klimafotavtrykk, og har et stort potensiale for mindre utslipp. Fortetting er trukket fram som et viktig klimatiltak, men hva er effektene av fortetting på bomiljøene og folkehelsen? Finnes det løsninger som er bra for både klima, miljø og nabolag?

Disse spørsmålene kan ingen enkeltaktør løse alene. Det finnes masse kunnskap, erfaringer og pilotprosjekter gjennom flere år, og det er på tide å ta i bruk det vi vet. Nå samler en rekke aktører seg i Pådriv for å sammen utvikle, pilotere og eksperimentere med løsninger som kan gi alle et trygt, sosialt og klimavennlig sted å bo.

I 2020 og 2021 skal det gjennomføres en serie av samlinger og det skal utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter og eksperimenter som utfordrer boligstrukturer, hva og hvordan vi bygger i dag, og hvordan vi skaper gode bomiljø. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotene og eksperimentene, men løsningene som utvikles skal være like relevant i andre byer og byområder. Trondheim, der Pådriv er i ferd med å etableres, har flere framtidsrettede aktører vi vil koble på dette arbeidet.

I 2020 og 2021 skal vi

  • – Gjennomføre 3 åpne samlinger, med den første tirsdag 24. november kl. 16-19 (digital samling)
  • – Sette fart i eksisterende eller starte opp minst 3 pilotprosjekter eller eksperimenter
  • – Bygge tillit og samarbeidskultur
  • – Involvere Pådrivere og andre nye og annerledes stemmer

Meld deg på den første digitale arenasamlingen for boligmangfold her!

Foreningen Pådriv leder arenaen, som er en del av forskningsprosjektet Strategic Housing – the Social Sustainable City, et samarbeidsprosjekt mellom NIBR/OsloMet, NMBU, UiT, svenske KTH, Asplan Viak, SoCentral, Oslo kommune, Bergen kommune og Lørenskog kommune, finansiert av Norges Forskningsråd. Å jobbe i en Pådriv-arena har vi testet i hele 2020, med temaet massehåndtering. Det kan du lese mer om her.

Arenasamlingene vil være åpne for alle interesserte. Nysgjerrig? Kontakt arenaleder i Pådriv Marie Harbo Dahle (marie@paadriv.no).

Det skal også etableres en styringsgruppe for arenaen i etterkant av den første åpne samlingen. Vil du har mer informasjon om forskningsprosjektet eller styringsgruppa? Send en mail til prosjektleder i SoCentral Karin Lindgård (karin@socentral.no).

Illustrasjon for Pådriv: Hanne Berkaak

Detaljer

Dato:
24. november 2020
Tid
16:00 - 19:00

Sted

Digital samling

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no