Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

SoTalk: Pådriv – infrastruktur for deg som vil skape en mer bærekraftig utvikling av byer og bygder

28 oktober @ 14:00 - 15:00

Sluppen

Norge har forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å nå de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Vi vet at det vil kreve nye former for samarbeid og vi vet at vi må handle nå.

Onsdag 28. oktober 2020 kl. 14:00–15:00

Tradisjonelle privat-offentlige samarbeid vil ikke vær nok. Ei heller er innovative anskaffelser alene svaret, om vi skal nå målene. Vi trenger trolig også nye samarbeid der borgere, private, offentlige og frivillige aktører går sammen om å definere problemer og utfordringer, lage nye strategier og løsninger, og deretter samarbeider om å sette disse ut i livet. Forskningen sier at samarbeid av dette slaget er nødvendig, men krevende, da det fordrer stor tverrfaglighet, høy grad av tillit og en dynamisk organisering. Samarbeidet vi trenger fremover er derfor vanskelig å få til innenfor dagens strukturer, som er preget av spesialisering og siloer.

I denne utgaven av SoTalk stiller vi spørsmål om hva slags type infrastruktur vi trenger for å få til samarbeid som kreves for å nå bærekraftsmålene, og om det er mulig og ønskelig å få på plass en slik infrastruktur i dagens samfunn.

Du vil også få en innføring i Pådriv-metoden. En infrastruktur for bærekraftig samfunnsutvikling, som består av både juridisk og organisatorisk rammeverk, praktiske arbeidsmetoder, malverk og klare ledelsesprinsipper for samskaping. Infrastrukturen er utviklet og pilotert i Hovinbyen (Oslo), og tas nå i bruk i blant annet Stavanger og Trondheim.

Innledningene holdes av Gro Sandkjær Hansen fra Oslo Met og Thomas Berman fra SoCentral og Pådriv, og det blir god tid til spørsmål og diskusjon.

Vi håper du vil være med!

Selv digitale arrangementer har begrensede plasser, så husk å melde deg på innen 26. oktober klokken 16.00 her:

Lenke: https://forms.gle/sU7kHSfHbqd427ek6