Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

Verksted om produksjon i byen – Breivoll

9 september @ 13:00 - 16:00

Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og mener det er viktig at vi utforsker hvordan ulike former for produksjon kan kombineres med boliger i byutvikling fremover. Vi har nå satt i gang et arbeid som skal se nærmere på hva slags produksjon og industri som kan inngå i byutviklingen fremover og hvordan en slik byutvikling kan realiseres. I prosjekt «Produktive Breivoll» skal vi jobbe frem idéer til dette med utgangspunkt i byområdet Breivoll

Vi inviterer nå til et verksted torsdag 9.september kl 13-16 på Breivoll, for å samle kunnskap, innsikt og ideer til dette arbeidet, og er spesielt interessert i følgende type deltakere:

 • – Næringsliv som driver / ønsker å drive produksjon i byen
 • – Kommunale etater og foretak
 • – Aktører som bor og jobber i området i dag
 • – Eksisterende næringsdrivende
 • – Grunneiere

Foreløpig program

1230 Enkel lunsjservering og registrering

1300 Velkommen v/Aasmund Bunkholt (styreleder Pådriv)

1330 Den produktive byen
Hvorfor ønsker vi å beholde og utvikle produksjon i Oslo? Hva kan vi lære av andre byer og land, og hvilke trender peker i retning av en mer produktiv by?

 • 1400 Breivoll på 15minutter v/Ola Bettum
 • En oppsummering av Breivolls historie, idéer som er lansert tidligere og tanker om  hvorfor Breivoll er egnet som case for å utforske en mer produktiv by

1420 Gruppearbeid
Vi jobber i grupper med to scenarioer som tar opp i seg følgende spørsmål

  • Hvordan kan Breivoll utvikles i tråd med egen stedsidentitet og eksisterende kvaliteter?​
  • Hvordan kan behovet for produksjon/lettindustri få bli prioritert videre i områdeutviklingen på Breivoll, og bør det bli det?
  • Hva er en ideell utvikling av Breivoll?

1545 Oppsummering

1600 Slutt

Påmelding

Arrangement er gratis, men krever påmelding.

Bakgrunn for verkstedet

Prosjektet «Produktive Breivoll» har som mål å få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området, hvor produksjon og industri kombineres med bolig og annen næringsutvikling. 

Pådriv ønsker gjennom et visjonsnotat å vise hva en togstasjon (kommunikasjonsknutepunkt) kan utløse av verdier i nærområdet, for private aktører, for Oslo kommune generelt og for andre lignende utviklingsområder i Europa.

Pådriv har utviklet en prosjektskisse i dialog med utvalgte eiendomsaktører på Breivoll som danner grunnlag for arbeidet i Prosjektet. 

Her kan du du bla igjennom en kort presentasjon av rammer for prosjektet.

Detaljer

Dato:
9 september
Tid
13:00 - 16:00

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no

Sted

Breivoll