Laster Arrangementer

← Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Verksted om produksjon i byen – Breivoll

9. september 2020 @ 13:00 - 16:00

Pådriv jobber for en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling, og mener det er viktig at vi utforsker hvordan ulike former for produksjon kan kombineres med boliger i byutvikling fremover. Vi har nå satt i gang et arbeid som skal se nærmere på hva slags produksjon og industri som kan inngå i byutviklingen fremover og hvordan en slik byutvikling kan realiseres. I prosjekt «Produktive Breivoll» skal vi jobbe frem idéer til dette med utgangspunkt i byområdet Breivoll

Vi inviterer nå til et verksted torsdag 9.september kl 13-16 på Breivoll, for å samle kunnskap, innsikt og ideer til dette arbeidet. Det er er plass til ca 30 deltakere fysisk, men det er også mulig å delta digitalt.

Vi er spesielt interessert i følgende type deltakere:

 • – Næringsliv som driver / ønsker å drive produksjon i byen
 • – Kommunale etater og foretak
 • – Aktører som bor og jobber i området i dag
 • – Eksisterende næringsdrivende
 • – Grunneiere

PROGRAM

1230 Enkel lunsjservering og registrering

1300 Velkommen og introduksjon
Aasmund Bunkholt, styreleder Pådriv
Thomas Berman, nettverksledelse Pådriv

1330 Den produktive byen
Hvorfor ønsker vi å beholde og utvikle produksjon i Oslo? Hva kan vi lære av andre byer og land, og hvilke trender peker i retning av en mer produktiv by?

Ingrid Riddervold Lorange, adm.dir i Siva
Arild Eriksen, Fragment

 • 1400 Breivoll på 15minutter
 • En oppsummering av Breivolls historie, idéer som er lansert tidligere og tanker om  hvorfor Breivoll er egnet som case for å utforske en mer produktiv by

Ola Bettum, Næringsforeningen Oslo Nord

1420 Gruppearbeid (kun for deltakere som deltar fysisk)
Vi jobber i grupper med to scenarioer som tar opp i seg følgende spørsmål

  • Hvordan kan Breivoll utvikles i tråd med egen stedsidentitet og eksisterende kvaliteter?​
  • Hvordan kan behovet for produksjon/lettindustri få bli prioritert videre i områdeutviklingen på Breivoll, og bør det bli det?
  • Hva er en ideell utvikling av Breivoll?

1545 Oppsummering

1600 Slutt

Påmelding

Arrangement er gratis, men krever påmelding.

Bakgrunn for verkstedet

Prosjektet «Produktive Breivoll» har som mål å få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området, hvor produksjon og industri kombineres med bolig og annen næringsutvikling. 

Pådriv ønsker gjennom et visjonsnotat å vise hva en togstasjon (kommunikasjonsknutepunkt) kan utløse av verdier i nærområdet, for private aktører, for Oslo kommune generelt og for andre lignende utviklingsområder i Europa.

Pådriv har utviklet en prosjektskisse i dialog med utvalgte eiendomsaktører på Breivoll som danner grunnlag for arbeidet i Prosjektet. 

Her kan du du bla igjennom en kort presentasjon av rammer for prosjektet.

Detaljer

Dato:
9. september 2020
Tid
13:00 - 16:00

Sted

Nielco
Ole Deviks vei 44
Oslo,
+ Google-kart

Arrangør

Pådriv
Hjemmeside:
https://www.paadriv.no