Pådriver

Abel Crawford: Systembygger fra Down Under

Abel Crawford

– Jeg brenner for åpen innovasjon på tvers av sektorer. Pådriv er dette!

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

Pådriv tiltrekker seg personer med forskjellig bakgrunn og nasjonalitet. Felles for de som blir Pådrivere er et ønske om å være med å forbedre Hovinbyen – og gjøre en forskjell. Det gjelder også for Abel Crawford fra Australia.

– Jeg studerer ved NMBU på Ås. De tilbyr en mastergrad i Agroecology som jeg ønsket å ta. Som en del av studiet kan vi studenter sette opp vårt eget kurs. Så jeg fant rett og slett frem til Pådriv via nettet. Det var informasjon om et møte for de som var interessert i urbant landbruk.

– Abel likte ideen med Pådriv og meldte seg inn som Pådriver. Men engasjementet er større enn så. Han og hans medstudenter ønsker å bruke Pådriv som inngangsport til deres kurs på NMBU.

– Jeg ønsker å skape et akademia som forbereder oss studenter før en verden i behov av rask endring. Vi trenger systemendring om vi skal lykkes med den bærekraftstransformasjon som vi står midt oppi, forklarer Abel.

– Vi ønsker at vårt kurs skal interagere med Pådriv. At kurset skal være basert på virkelige eksempler. Jeg synes akademia holder seg for mye inne i sin silo. Vår planet sliter. Vi har bare noen får år på oss til å gjøre endringer. Da må vi få kunnskapen fra universitetene ut i samfunnet. Vårt bidrag er å koble NMBU til Pådriv gjennom å kombinere teori og praksis.

– Jeg brenner for åpen innovasjon på tvers av sektorer. Pådriv er dette!

 

Foto: https://www.agroecos.fr/ 

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!