Pådriver

Er du ny som Pådriver, eller er det lenge siden du har deltatt på et arrangement i Pådrivs regi?

Som i andre nettverk vil du oppleve at det går opp og ned med tanke på hvor aktiv og påkoblet du er, og det lever vi godt med. Fra tid til annen vil vi invitere til arrangementer i regi av Pådriv, så følg gjerne med på disse.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

Som i andre nettverk vil du oppleve at det går opp og ned med tanke på hvor aktiv og påkoblet du er, og det lever vi godt med. Fra tid til annen vil vi invitere til arrangementer i regi av Pådriv, så følg gjerne med på disse, og benytt mulighetene til å koble deg på! Under kommer en liten oppfriskning på noen av de ulike arrangementene du vil høre om som Pådriver:

Pådriversamlinger

På disse samlingene møtes vi for å gi konkrete bidrag til Pådrivs prosjekter, med utgangspunkt i deres problemstillinger og behov. Vi samler deltagere med ulike perspektiver og bakgrunn til en felles workshop, og jobber sammen rundt en halv dag. Følg med!

Pådrivfrokoster

Pådrivfrokoster arrangereres i tett samarbeid med Pådrivs partnere, og avholdes som oftest hos en av partnerne.

Pådriverpils  

Med ujevne mellomrom arrangeres det Pådriverpils (eller -brus), for alle Pådrivere. Du kan komme hver gang eller når det passer for deg. Dette er et lavterskel tilbud der vi presenterer status for noen prosjekter, og presenterer oss for hverandre.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!